Uponor i Sverige

 • Företaget
 • Badrum
 • Uponor världstäckande service

Uponor grundades i Finland 1918 och har med åren utvecklats till att bli en plaströrsspecialist. Företaget är idag en internationellt ledande leverantör av system och lösningar för fastigheter och infrastruktur.

Omkring 3 800 engagerade medarbetare verkar i över 30 länder runtom i Europa, Nordamerika och på andra internationella marknader.

Vi servar byggindustrin inom en rad olika områden så som bostäder, kommersiella fastigheter samt industri- och anläggningsbyggnation. Våra system för säker leverans av dricksvatten, energieffektivt inomhusklimat, golvvärme eller och pålitlig infrastruktur sätter standarden i branschen.

Uponor erbjuder högkvalitativa rörsystem för professionell installation samt skräddarsydda och nyckelfärdiga lösningar för entreprenörer, konsulter och fastighetsägare

Vi är fokuserade på hållbarhet och brinner för att utveckla ny teknik och för att leverera system som förenklar människors vardag.

Det är så vi bygger förtroende.

   • Arenasystem
   • Golvvärmesystem
   • Komfortpanelsystem
   • Kulvertsystem
   • R2I (Ready 2 Install) - prefabricerade lösningar
   • Tappvatten- och Radiatorrörsystem MLC
   • Tappvatten- och Radiatorrörsystem PEX
   • Ventilationsystem
   • Ytvärmesystem


   Uponor VVS
   • Dagvattenssystem
   • Spillvattenssystem
   • Enskilt avlopp
   • Inomhusavloppssystem
   • El och Tele
   • Markförlagd ventilation
   • Tryckrörssystem


   Uponor Infra
  • Uponor Industrial Applications står för våra Uponor inPEX rör, komponenter och system för industriella tillämningar. I de flesta sammanhang där du behöver transportera vätskor, pulver eller granulat kan Uponor Industriapplikationer hjälpa dig att förenkla, förbättra och sänka kostnaderna. Oavsett om det du ska transportera är hett, kallt, frätande, slipande eller exceptionellt rent och nästan oavsett vilka krav som den omgivande miljön ställer.


   Uponor Industrial Applications
Stäng