Uponor startar live talks

Uponor Startar Live Talks

Live Talk #1 - Vi omtänker tappvattenuppvärmning

Uponor startar det digitala evenemanget "Live talks" i höst. Det nya livestreamade formatet startar i slutet av oktober över hela Europa.

Första ämnet som kommer diskuteras är tappvattenuppvärmning och skiftet från central till decentraliserad uppvärmning.

  • Första avsnittet av ”Live Talk” online serien sänds den 28 oktober 2021
  • 60-minuters sessioner hålls på engelska och delas via livestream
  • Kostnadsfritt event

Den 28 oktober 2021 kl. 10.00 startar Uponor Live Talks med ett avsnitt om decentraliserad tappvattenuppvärmning.

Under en timme diskuterar Uponor och branschexperter aktuella trender. Ta del av erfarenheter och reflektioner från olika delar i byggprocessen så som planering, arkitektur och installation. Live Talks och efterföljande diskussion, som hålls på engelska, öppnas sedan för alla deltagare genom en chattfunktion där det finns utrymme för frågor och svar.

Uponors andra och tredje Live Talks sänds i december 2021 och januari 2022.

Live Talk #1: Vi omtänker tappvattenuppvärmning > Från central till decentraliserad uppvärmning"

Vid denna första livestream diskuteras decentralisering av tappvarmvatten. Frågeställningar så som, varför finns missuppfattningar om denna typ av system innebär högre kostnader och underhållskrav eller ämnen som energieffektivitet och dricksvattenhygien.

Branschexperter utforskar ämnet utifrån olika perspektiv. Expertpanelen består av: Michael Kirchner, planerare från tyska byggteknikföretaget IBK Haustechnik, Torsten Kai-Larsen, grundare av SBU Framtid i Sverige och Daniel Horta Esteban, civilingenjör från spanska installationsföretaget Castellana de Instalaciones CIMESA.

Registrera dig gratis här