Sandra och Linnea framför Uponor distributionscenter

Uponor utvecklar erbjudandet och expanderar i Sverige. Den nordiska distributionscentralen byggs ut med 4500 m2 för att ge plats åt den snabbt växande verksamheten. Bolaget har som mål att förändra VVS-branschens syn på installation, med syfte att minska energiåtgången.

– Vår långsiktiga vision är att förändra synsättet på VVS-installation. Vi vill gå från en centraliserad till en decentraliserad uppvärmning av byggnader. På så vis minskar vi kraftigt den totala energiförbrukningen samt materialåtgång vid byggnation och drift av flerfamiljshus. Utbyggnationen är en strategisk satsning som vi gör inom Uponor för att möjliggöra detta och samtidigt möta marknadens behov i stort. Jag tycker det visar på den väg som Uponor sedan två år tillbaka vill gå, att vi är det globala bolaget med styrkan det innebär i innovation och långsiktighet, men med en stark lokal förankring nära marknaden, säger Robert Molund, VD Uponor AB.

De nya lokalerna ska stå redo för inflytt i mars 2022. Tills dess kommer också prefabportföljen uppgraderas kraftigt. Joakim Rydholm, affärsutvecklare för prefab:

– Vi har idag en otrolig flexibilitet i vår anpassning för kundunika projektlösningar vad gäller prefabricerade skåp, både för tappvatten och värme. Genom denna satsning så säkerställer vi även ännu högre kapacitet på våra andra prefabricerade lösningar, så som vår renoveringskassett, tekniska installationsväggar, takplattor, prefabricerade kulvertbrunnar med mera.

Utöver den växande efterfrågan av prefabprodukter kommer även Kulvertkap flyttas till Hacksta.
– Vi flyttar Kulvertkapen till nya lokaler för att skapa en bättre logistiklösning och kortare ledtider gentemot marknaden. Det ger högre servicegrad och ett bättre erbjudande för hela den nordiska marknaden. Målet är att kunna leverera måttanpassad kulvert direkt till byggsite inom 24h efter beställning, säger Sandra Jansson, Nordisk logistikchef.

Nästa år samlas därmed flera av Uponors svenska verksamheter under ett och samma tak. Det betyder att lokalerna på Hacksta går från att vara renodlad distributionscentral till en nordisk hubb med distribution, prefabtillverkning, kulvertkap tillsammans med moderna kontorsytor för bland annat den svenska sälj- och marknadsorganisationen.

Ladda ner nyhet som pdf