Uponors fördelarskåp testat av försäkringsbolag

Bygg på Uponor med framtidens fördelarskåp

Länsförsäkringars RISE rapport sätter press på VVS-marknaden gällande vattenskadesäkra produkter. Uponors Aqua PLUS fördelarskåp var en av produkterna RISE testade.

Efter att ha sett en ökning av vattenskador på marknaden t.ex. på grund av bristfälligheter i fördelarskåp lägger försäkringsbolagen ett krav på VVS-marknaden genom att testa de fyra största producenterna av tappvattenskåp på den svenska marknaden. Det finns olika orsaker till att vissa tappvattenskåp inte alltid håller tätt; det kan vara bristfälligheter i rörgenomföringarna, montagefel, trasiga genomföringar, rör som kommer snett in i skåpen m.m.

Uponor har alltid eftersträvat att möta marknadens krav med högsta möjliga standard för att skapa trygghet hos beställare och kund.

Uponor deltog i testet med tappvattenfördelarskåpet Uponor Aqua PLUS fördelarskåp FS A. I skåpet installerades Uponor Combi Pipe dimension 15x2,5-rör med tillhörande skåpgenomföringar Aqua PLUS fördelarskåpsanslutning M7 M.

Uponor Aqua PLUS fördelarskåp klarade testet utan några läckage. ”Vi är självfallet mycket nöjda med att Uponors fördelarskåp klarar sig utan läckage även i detta test och vi tycker det är bra att försäkringsbolagen uppmärksammar de olika produkterna som finns ute på marknaden och sätter fokus på kvaliteten, vilket är grunden för vattenskadesäkra produkter” säger Bengt Isaksson, Application Manager för Uponors tappvattensystem i Sverige.

Uponor strävar alltid efter att leverera de säkraste och mest pålitliga lösningarna. Våra produkter testas mot gällande krav och normer hos certifierade granskare, t.ex. RISE och SINTEF. Uponor har också ett flertal kvalitetssystem, bl.a. ISO 9001 och miljöcertifieringen enligt ISO 14001.

Läs hela rapporten från RISE ”Undersökning av läckage hos fördelarskåp” här:

https://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/forebygg-skada/undersokning-av-lackage-hos-fordelarskap-rapport-15659-3.pdf