Ecoflex Thermo PRO

Nyheter

Energieffektiv värmedistribution

Ett whitepaper om PUR-skumsisolerad kulvert som ger lägre värmeförluster

  
Idag ställs stora krav på en hållbar samhällsutveckling. Målet att minska energiförbrukningen påverkar valet av material för infrastruktur- och byggnadskonstruktioner. För en optimal och hållbar utveckling innebär det att energieffektiviseringen ligger i fokus redan i planeringsstadiet av nya byggnationer och efterlevs tills projektet avslutats.

Ett sätt att öka energieffektiviteten är att eftersträva material som ger lägre värmeförluster, vilket vi fördjupar oss i ett whitepaper om PUR-skumsisolerad kulvert som vi tagit fram för att belysa hur man på ett enkelt sätt gör distribution av värme mer energieffektiv.