Bygg på Uponor Aqua PLUS Waterguard

Waterguard

Den enkla läckagestopparen

Uponor Aqua PLUS Waterguard är ett användarvänligt system som automatiskt stänger av inkommande vatten om det uppstår läckage. Via trådlösa sensorer övervakas definierat område i tappvattensystemet. Om en läcka uppstår reagerar sensorerna omedelbart och skickar en signal till en kontrollpanel som genom ventilerna stänger av vattenförsörjningen. Ventilerna installeras enkelt med modulkopplingar och kan användas med Uponor PPM-fördelare direkt i tappvattenskåpet.

Systemet innefattar en kontrollpanel, trådlösa sensorer, magnetventiler och anslutningsbox till tappvattenskåpet.

Fördelar

  • Mycket användarvänlig
  • Vattnet är avstängt när ingen är hemma
  • Uponor Aqua PLUS Waterguard är godkänd av RISE
  • Uppfyller alla föreskrifter för tappvatten
  • Ger trygghet till fastighetsägaren, för alla typer av byggnader
Mer om Uponor Aqua PLUS Waterguard