Skanna och samla uPoints med Uponor & More

Uponor & More

Från och med april behöver inte du som VVS-installatör längre söka efter Uponor & More värdekuponger inuti förpackningarna av våra produkter. För att underlätta för dig är värdekupongernas koder numera tryckta direkt på förpackningarnas etiketter.

Du kan enkelt skanna Uponor & More koderna direkt och samla uPoints med Uponor PRO appen när du tar emot produkterna. Inledningsvis kommer det att finnas information placerad inuti förpackningen, detta dokument har samma storlek som den förra värdekupongen men innehåller inte en kod utan hänvisar dig till etiketten.

Etikettens kvalitét garanterar att du kan ta bort koden från förpackningen om du föredrar att registrera Uponor & More koderna manuellt utan att använda Uponor PRO App.

Mer om Uponor & More