Uponor Smatrix Move PRO

Smatrix Move PRO

Uponor Smatrix Move PRO Regulator är en flexibel, installationsvänlig och mångsidig framledningstemperaturregulator för både värme, kyla, markvärme och tappvarmvatten. Den nya snösmältningsfunktionen är ytterligare en fördel som du får på köpet.

Det nya reglersystemet används helt fristående med trådbundna sensorer eller i kombination med Uponor Smatrix Base PRO som med sin autobalansering sparar energi och gör installationen mycket enkel.

  • Upp till fyra värmezoner eller tre värme- och kylningszoner och tappvarmvatten
  • Upp till två snösmältningszoner i en styrenhet
  • Komplett fjärrvärmestyrning
  • BMS-integration med Modbus
  • Enkel installation och konfiguration
  • Micro SD kort för säkerhetskopior och kloning av inställningar
  • Kompatibel med Smatrix Base PRO
Mer om Uponor Smatrix PRO