Instruktionsfilm: Minitec - lågbyggande golvvärme för ingjutning

Minitec

Uponor Minitec är en förlimmad plastfolie som är förberedd för installation av Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 x 1,1 mm. Folien monteras direkt på en plan yta. Golvvärmerören kan läggas i c/c 50, 100 eller 150 mm, beroende på vilken effekt som önskas. Rören gjuts sedan in i flytspackel. Den totala bygghöjden, inklusive klinker- eller parkettgolv, är endast 15 mm från befintligt golv. Själva golvkonstruktionen ger en mycket snabb responstid på golvytan.

Mer om Minitec golvvärme