Historia

  • Uponors historiska rörtillverkning

Från ett snickeri till en global VVS-specialist

Historien om Uponor började den 13 augusti 1918, då Aukusti Asko-Avonius startade en snickeriverkstad i Lahtis, en mil norr om Helsingfors i Finland. Aukusti kom från en fattig familj, han var en innovativ entreprenör med visioner. Snart utvecklades hans blygsamma snickeriverkstad till den största möbelleverantören i Norden och den största möbelbutiks-kedjan i Finland. Sedan 1930-talet har hans företag Asko varit ett av Finlands mest kända varumärken.

1938, kort före andra världskrigets utbrott, expanderade företaget och började tillverka fjädersängar i metall. Vid den tidpunkten var fjädersängar i metall mycket populära bland finländarna, och Asko-Avonius såg vilka möjligheter som fanns. Denna blygsamma start gav upphov till Upo Oy, ett dotterbolag till Asko, som blev en diversifierad leverantör till metall-industrin. Upo Oy blev snabbt Finlands största tillverkare av hushållsmaskiner.

På 1950-talet vände Asko sina blickar mot utlandet och då särskilt mot Västtyskland, där finsk design - inklusive möbler - fick ett gott mottagande. Finsk design hade lovordats under hela 1950-talet, och på designmässan i Milano gick fjärdepriset till Finland för Askos möbler. Naturligtvis strävade Asko efter att göra mesta möjliga av det stora intresset i Europa för finsk design, genom att exportera möbler designade av Tapio Wirkkala och Eero Aarnio.

1965 öppnade Upo en fabrik i Nastola nära Lahtis och tillverkade sina första plaströr. Därefter fortsatte Upo att växa inom plastindustrin, och plaströr kom att utgöra en allt större del av företagets omsättning. 1982 etablerade Asko ett dotterbolag som skulle fokusera på tillverkning av plaströr. 1990 hade detta företag, Oy Uponor Ab, etablerat sig som den ledande plaströrstillverkaren i Norden, och tog sina första steg ut på den europeiska marknaden. Under de kommande två årtiondena växte företaget till en ledande internationell leverantör av plaströr. Vid millennieskiftet hade Oy Uponor Ab uppnått positionen som världens största plaströrstillverkare. Till en början hade företagets viktigaste produkter omfattat infrastrukturlösningar, men med förvärvet av Wirsbo, Hewing och Unicor flyttades fokus till systemlösningar för bostäder.

Under 1990-talet beslutade Asko att avyttra flera av sina affärsenheter och 1999 återstod endast affärsområdena golv- och hushållsmaskiner tillsammans med omfattande tillgångar i fastigheter och, naturligtvis, Uponor. Sedan bestämda man sig slutgiltigt för att koncentrera sig på att utveckla Uponor och att avyttra alla andra kvarvarande affärsenheter. Som ett resultat slogs Asko samman med Uponor den 31 december 1999, och organisationen antog namnet Uponor Corporation.

Under 2000-talet har företaget fokuserat på att överföra den decentraliserade gruppen av olika företag till ett bolag med enhetliga processer och en integrerad leverantörskedja. Sedan 2006 har verksamheten globalt bedrivits under varumärket Uponor.

2013 genomförde Uponor en stor strategisk transaktion för att stärka sina infrastrukturlösningar. Detta skedde genom en sammanslagning med KWH Pipe, ett annat finländskt företag med mer än 60 års erfarenhet i branschen. Det nya samägda bolaget, Uponor Infra, blev då marknadsledare i norra Europa, med verksamhet även i Nordamerika och Asien.

Stäng