Hållbart tänkande

  • Samhälle

Vårt engagemang

Vi har bestämt oss för att bli branschledande när det gäller hållbart byggande och vi är övertygade om att vägen dit helt och hållet beror på hur vi styr företaget. Vi engagerar oss i att nå målet genom att fokusera på hållbarhet i varenda liten del av vårt arbete – från våra policyer och vår ledning till de mest detaljerade åtgärderna.

Hållbarhet börjar med det sätt vi behandlar människor på – även oss anställda. Vi bryr oss om varandras välbefinnande och vi bryr oss även om de kommande generationernas välbefinnande. Det är absolut nödvändigt att stödja och utveckla de kompetenser som finns i vår organisation. Ett bra exempel på detta är den nyligen gjorda uppdateringen av vår uppförandekod som nu går ännu djupare för att lättare kunna ta till sig begreppet hållbarhet i sitt medvetande och engagemang. 

Stäng