Samhällsengagemang

  • Samarbete med Uponor

Att ta ansvar

Vi inser att vi endast kan skapa hållbara samhällen för kommande generationer genom att kombinera våra egna och våra intressenters resurser. Våra aktiviteter omfattar allt från partnerskap med proffs inom byggbranschen till samarbete med högskolor och universitet. Implementeringen av hållbarhetspolicyer i byggbranschen ger oss möjlighet att bidra med ledande metoder för hållbart byggande och vårt samarbete med högskolor och universitet ger oss möjlighet att forma framtida ledare inom hållbar konstruktion.

Alla växter, djur och hela mänskligheten vinner på att vi sparar på naturresurserna. Vi är en aktiv partner och stöder SIWI och Stockholm Water Prize. Det årliga priset tilldelas individer, institutioner eller organisationer som arbetar brett för att bevara och skydda vattenresurser och för att skapa en bättre hälsa för planetens invånare och ekosystem, och därigenom gör gemensam sak med oss i ansträngningarna för att skapa bättre mänskliga miljöer.

Vi samarbetar även med ett oräkneligt antal organisationer och evenemang som arbetar mot samma mål. Här handlar det om allt från storskaliga hjälpprogram som Make It Right vilka bygger säkra och hållbara hus som arbetarfamiljer har råd med och inriktar sina ansträngningar på återuppbyggnaden av New Orleans efter orkanen Katrina, till små meningsfulla projekt som hjälper till att skapa boplatser för fiskgjusar (Pandion haliaetus) i södra Finland.

Partnerskap med proffs

Grunden för vårt synsätt att främja hållbarhet inom byggbranschen utgörs av samarbete och skapande av partnerskap. Det gör att vi kan bidra till förbättringar i miljön redan under konstruktionsprocessen – från projektering, hela vägen till det färdiga projektet.

Vi deltar aktivt i viktiga branschforum för att underlätta denna typ av samarbete. 

 Encord logo

                                                              ENCORD
Vi är medlem i ENCORD (European Network of Construction Companies for Research and Development), där vi tillsammans med några av de största bolagen i branschen håller på att utveckla alleuropeiska koncept och referensramar för hållbarhet inom byggbranschen. Läs gärna ENCORD – deklaration om hållbar utveckling.                                                                  

   
 Teppfa logo

                                                              TEPPFA
Som medlem av TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association) arbetar vi engagerat för att främja branschens intressen i Europa och fokuserar på miljöfrågor och hållbar utveckling. Vi deltar även i hållbarhetsaktiviteter i Nordamerika, anordnade av USA-baserade PPFA (Plastic and Pipe Fitting Association).                                                                 

   
 Nordic build logo

                                                              NORDIC BUILT
Nordic Built initierades av handels- och industriministrarna i de nordiska länderna och är ett nordiskt initiativ för att öka utvecklingstakten för hållbara byggnadskoncept. Nordic Built-programmet är tänkt att tillhandahålla attraktiva och effektiva arenor för samarbete och realisera konkreta projekt som demonstrerar skalbara lösningar i världsklass. Uponor är förstås medlem i programmet.                                                                

   
 FIBBC logo GREEN BUILDING COUNCIL 
Uponor är medlem av ett flertal länders "gröna byggnadsråd", vilka arbetar för att främja hållbara byggmiljöer globalt.

                                                          Uponor är även medlem av Green Building Council, Finland.                                                                 

Stäng