Miljön

 • Uponors verksamhet

Miljöhanteringssystem

Miljöskyddet utgör själva hjärtat i vår leverantörskedja. ISO 14001 omfattar kärnuppsättningen av standarder som organisationer använder för att utforma och implementera ett effektivt system för miljöhantering.

  • Hållbarhet genom hela vår verksamhet

  • En hållbar leverantörskedja når bortom vår egen verksamhet. Det är därför vi kräver att även våra leverantörer ska uppfylla standarderna ISO 14001 och ISO 9001 samt all aktuell lagstiftning avseende miljö och arbetsrätt. Vårt ramavtal för leverantörer avser att upprätthålla våra standarder avseende kvalitet och företagets ansvar inom vår leverantörskedja.


  • Effektiv energianvändning och förnybara energikällor

  • De utvärderingar vi har genomfört av vår interna verksamhet visar att de största avtrycken på miljön kommer från energiförbrukningen vid våra produktionsenheter, från vårt transportsystem och för övrig logistik. Det är därför vi strävar efter att minska vårt energibehov samtidigt som vi ökar vår användning av förnybara energikällor.


  • Aktiv minskning av koldioxidutsläpp

  • Vi deltar i CDP-projektet (Carbon Disclosure Project). Vi har sedan 2009 mätt våra utsläpp av växthusgaser och påverkan på klimatförändringen i hela företaget. Vi försöker varje år förbättra både våra utsläppsvärden och noggrannheten för mätningarna av våra CO2-utsläpp. Vi har ställt upp målet att minska våra CO2-utsläpp med 15 % till 2015 (basår: 2009).


  • Avfallshantering och återvinning

  • Avfallshantering är ett utvecklingsmål vid våra produktionsenheter. Plastmaterial kan återvinnas i hög utsträckning och delar av vår överskottsproduktion kan användas i andra produktionsprocesser. Delar av vårt avfall kan dessutom användas för energiåtervinning, vilket minskar den mängd avfall som hamnar på soptippar.


Indikatorer

Hållbarhetsaspekter

Vi utvecklar kontinuerligt viktiga miljöaspekter i vår produktion och logistik vid samtliga Uponors enheter världen över.


Stäng