Hållbarhet

 • Hållbarhetstänkande

Utveckling och blomstring

Hållbarhet – utvecklingen och blomstringen i det globala samhället vilar på kombinationen av stöttepelarna miljövård, social välfärd och ekonomisk tillväxt.

Vi på Uponor tror helhjärtat på

 • vår vision om att våra lösningar berikar livet för människor över hela världen
 • vårt grundläggande mål att fungera som partner åt andra branschproffs för att bygga bättre miljöer och en bättre framtid.

Hållbarhet har varit en vital faktor i vårt arbetssätt under många år. Uponor har etablerat sig som en ledande deltagare i arbetet med att skapa en hållbar byggnadsmiljö. Vi strävar efter att växa som företag på ett både hållbart och lönsamt sätt genom att utveckla innovativa och ansvarsfulla lösningar som förbättrar våra miljöer samtidigt som vi skapar en minskad påverkan på miljön.

Uponors vision för 2020

En hållbarhetskultur i stark utveckling, med hållbarheten osynligt länkad till våra kärnvärden och som påvisas genom åtgärder inom hela vår organisation vilket i sin tur bidrar till vår lönsamma tillväxt.

Vi tror på att en hållbar framtid skapar ett starkt engagemang hos oss

Förankra hållbarhet i vårt tankesätt
Aktivt minska vår påverkan på miljön
Berika människors liv med våra innovativa lösningar
Engagera våra delägare i vår resa mot hållbarhet
Företagstänkande

För att vi ska kunna lyckas på vår resa mot en hållbar framtid behöver vi utveckla en företagskultur som bygger på hållbarhet och ett fullständigt engagemang hos alla våra medarbetare.

Miljötänkande

Vi har insett att, det sätt, på vilket vi förädlar råmaterial och tillhandahåller produkter på våra marknader kan göra en markant skillnad i att minska påverkan på miljön under hela livscykeln för byggnader och andra konstruktioner.

Lösningstänkande

Våra innovativa lösningar kan hjälpa till att bibehålla nollutsläpp av koldioxid från byggnader.

Investerartänkande

Vi inser värdet av att arbeta tillsammans med alla våra intressenter för att hjälpa till att skapa hållbara samhällen för kommande generationer.

Vi uppfyller våra åtaganden

 • Samhällstänkande
 • Hållbart tänkande
 • Vi har insett vikten av att skapa ett driv och ett fokuserat förhållningssätt i hela organisationen.

 • Drifttänkande
 • Miljön
 • Vi handskas med hela vår leverantörskedja för att minimera vår miljöpåverkan.
 • Systemtänkande
 • Innovativa lösningar
 • Vi tror på lösningar som  bidrar till att inte ge något avtryck alls på miljön.

 • Samarbetstänkande
 • Samhällsengagemang
 • Hållbarhet börjar med hur vi behandlar människor; i allt från anställda till intressenter.

Indikatorer

Vår väg

Hållbarhet är ett gammalt koncept. För oss är det bara helt naturligt.

 

Stäng