Ansvar

Använd testerna och försäkran för att trygga dig och dina kunder

 
Ladda ner och visa dina kunder att det du installerar kommer från en leverantör som tar ansvar. Läs på ordentligt så du kan svara på frågor runt hälsa och hygien när eller om frågorna kommer.

Ansvarsförsäkran, testresultat samt frågor och svar