Ansvar

Frågor och svar om testresultat

 
Varför gör vi dessa tester?
Vi undersöker och testar kontinuerligt egenskaperna i rörmaterialet vi använder samt de konsekvenser både vattendistribution och arbetsmetod har på vattenkvaliteten. Vi gör det både internt och tillsammans med universitet och forskningsinstitut.

Mycket ofta anses en del produkter på marknaden vara likvärdiga, medan det i verkligheten finns många skillnader både vad gäller produktionsprocesser och prestanda. Med detta som utgångspunkt finns det en önskan om att få det verifierat och testat av en oberoende part, såsom t ex de faktiska egenskaperna hos produkter på marknaden, för att poängtera de olika produkternas verkliga egenskaper.

Det är vår uppgift som ledande PE-Xa-rörstillverkare att ta ansvar för att särskilt våra egna produkter håller livsmedelskvalitet, men även resten av branschen bör tar sitt ansvar för säkra produkter. Vi har i alla tider jobbat långsiktigt och tar människors hälsa på största allvar. 2020 ställs högre krav på material som är i kontakt med dricksvatten. Uponor klarar dessa högre krav redan idag.

Varför testas vissa rör och inte andra?
Vi har valt välkända produkter på den öppna marknaden. Våra urvalskriterier baserades endast på vår erfarenhet på marknaden.

Vilka har utfört testerna?
Testet har utförts av ett välkänt, erkänt, neutralt och oberoende testinstitut - RISE, Research Institutes of Sweden. Rör köptes av RISE från den öppna marknaden och levererades direkt till RISE Rörcentrum i Göteborg. Alla mekaniska tester har utförts av RISE. För hygientesterna har RISE anonymiserat rören och skickat prov till Hygiene-Institut des Ruhrgebiets i Tyskland för ackrediterade hygienprov.

Vem ställde testkriterierna?
Kriterier fastställdes enligt KTW:s vägledning för hygien och enligt relevant standard eller i enlighet med ”allra bästa möjliga” som ett resultat av diskussion mellan Uponor och RISE.

På vilket sätt var testet oberoende?
Testet var helt oberoende. RISE köpte produkterna direkt på den öppna marknaden och testet gjordes enligt ISO-standard och neutralt förfarande.

Vem initierade testet?
Uponor gav mandat till RISE att utföra testerna. Mycket ofta anses en del produkter på marknaden vara likvärdiga, medan det i verkligheten finns många skillnader både vad gäller produktionsprocesser och prestanda. Med detta som utgångspunkt finns det en önskan om att få det verifierat och testat av en oberoende part, såsom t ex de faktiska egenskaperna hos produkter på marknaden, för att poängtera de olika produkternas verkliga egenskaper.

Visste de andra i testet att de testades? När fick de andra information om testet?
Som världsledande leverantör av PEX är vårt ansvar att garantera kvaliteten på PEX-marknaden utan att ingå i intressekonflikter med andra leverantörer. Vår avsikt är att göra resultaten offentliga för att skydda PEX-marknaden.

Förberedde ni rören på något visst sätt?
Alla provade rör valdes från den öppna marknaden direkt av testinstitutet, inklusive våra rör.Rören levererades direkt från marknaden till RISE Rörcentrum i Göteborg.

Varför höll ni testerna hemliga?
Det var fanns ingen avsikt om att hålla testet hemligt. Faktum är att vi öppet delar resultaten.

Tycker ni inte att resultatet har en negativ inverkan på hela industrin?
Tvärtom kommer det att hjälpa konsumenten att förstå skillnaden mellan olika varumärken. Att alltid välja den bästa spelaren kommer att hjälpa industrin och plaströrets rykte.

Varför lämnar ni inte längre garantier än konkurrenterna?
Det är en rättslig fråga som inte ska blandas ihop med uttalanden till marknaden. Våra rör kan motstå hög temperatur och högt tryck i mer än 50 år.

Är även Uponor Combi Pipe tillverkad med Engel-metoden lika ren som Uponor Aqua Pipe?
Uponor Combi Pipe följer samma process som Uponor Aqua Pipe, plus några ytterligare steg, därför är hygienprestandan förenlig med Uponor Aqua Pipe.

Uponor Aqua Pipe 16 finns inte i den svenska bruttoprislista, så varför testades Uponor Aqua Pipe 16 och inte Uponor Aqua Pipe 15?
Väggtjocklek och rördimension har ingen signifikant inverkan på testresultaten (speciellt om variationen av diameter är så liten som den mellan röret 16 och 15).

Vad kan sägas om övrigt plastmaterial i kontakt med vattnet, t ex Uponors nya PPM-grenrör och kopplingar?
Övrig plast som är i kontakt med dricksvatten och som används i vårt erbjudande, som t ex fördelare och kopplingar, är tillverkade av PPSU. Polyfenylsulfon (PPSU) är ett material som bibehåller vattnets drickbarhet och har en absolut obetydlig kemisk migrering. PPSU är helt giftfri: användningen inom livsmedelssektorn är till exempel godkänd av FDA (USA).

Uponor MLCP / SACP – hur rent är materialet i andra typer av rör och vilka tester kan vi referera till?
I våra kompositrör är innerskiktet, det som är i kontakt med vatten, tillverkat av PE-RT. Vårt rör är hygieniskt lämpligt för transport av dricksvatten och vätskor avsedda att användas som livsmedel, enligt internationella certifieringsorgan med de europeiska standarderna.

Baserat på de europeiska standarderna har PE-X, som ett homogent plaströr, ett långsiktigt motstånd mot högt tryck och hög temperatur jämfört med PE-RT. Beteendet hos PE-RT är lika med PE-X när det gäller långsiktigt motstånd mot hög temperatur men sämre när det gäller tryckmotstånd, när vi betraktar ett homogent plaströr.

Men i ett flerskiktsrör har det inre plastskiktet, med en väggtjocklek ner till 1 mm, huvudsakligen temperaturspänning och inte tryckspänning, eftersom tryckspänningen tas upp till nästan 90 % av aluminiumskiktet. Det betyder att den långsiktiga prestandan hos ett PE-RT-baserat MLC-rör, som bevisats av regressionskurvor, är lika med dem i ett PE-X-baserat kompositrör. Större skillnader kan uppstå på grund av val av lim och den använda aluminiumkvalitet.

Frågor och svar om produktionsansvar

 
Hur förberedd är Uponor på eventuella lagstiftningsändringar avseende plast, dess produktion och/eller återvinning?
Vi satsar kontinuerligt på teknik- och forskningsutveckling för att hitta effektivare sätt att återvinna vårt produktionsavfall, använda återvunnet råmaterial i vår produktion och att tillämpa alternativa råvaror.

Hur tänker Uponors ledning avseende den nyligen införda nivåregleringen av plast inom EU?
Vi stöder fullt ut de politiska målen för cirkulär ekonomi, nollavfall och förvandling av avfall till tillgångar för samhället. Det är emellertid viktigt att förstå att investeringsvaror med lång livscykel som plaströrssystem kräver andra policyer jämfört med engångsprodukter såsom plastpåsar eller förpackningar. Rör installerade i byggnader eller i infrastruktur kommer att återvinnas årtionden eller århundraden från och med nu och inte imorgon. Därför är processerna för att säkerställa fullständig återvinning helt annorlunda.

Hur stor en procentandel av Uponors produkter kan i teorin återvinnas?
I teorin kan 100 % av våra produkter återvinnas. De flesta länder har emellertid inte infrastrukturen för att separera, samla in och distribuera uttjänta byggprodukter från ombyggnads- eller rivningsplatser tillbaka till tillverkningen. Denna systemiska fråga är vanligt för alla byggnads- och infrastrukturprodukter, inte bara Uponor, och måste lösas innan full återvinning är möjlig.

Vad händer med Uponors PEX-avfall idag?
Mer än 92 % används för energiproduktion eller återvinns i icke-Uponor-produkter. Mindre än 8 % återvinns tillbaka till våra egna produkter. Inget produktionsskrot deponeras.

I korthet, vilka delar, förutom rörmaterial, påverkar dricksvattnets kvalitet?
Kvaliteten på vattenkällan, konstruktionen av rörnätet, stagnation av vattenflödet, vattnets temperatur samt spolning av nätet efter längre perioder utan användning.

Vilken roll spelar rörinstallationen i fråga om dricksvattnets kvalitet?
Installation och utformning av nätverket är avgörande för att säkerställa att vatten hålls vid temperaturer som inte leder till mikrobiell tillväxt. Man måste också se till att eliminera delar av nätverket där vatten inte strömmar, t ex pluggade gamla rörstumpar.

Vilken typ av forskning bedrivs av Uponor och/eller tredje part angående PEX och annan plast som material för dricksvattenrör?
Vi testar och undersöker kontinuerligt både egenskaperna i de rörmaterial vi använder som enskilda komponenter och vattenkvalitet i sin helhet i drift. Vi gör det både internt och tillsammans med universitet och forskningsinstitut.

Vilken typ av forskning- och utveckling driver Uponor som berör dricksvattenrör?
Vi testar och undersöker kontinuerligt både egenskaperna i de rörmaterial vi använder som enskilda komponenter och vattenkvalitet i sin helhet i drift. Vi gör det både internt och tillsammans med universitet och forskningsinstitut.