Ventilation

  • Friska barn

Ren luft ger god hälsa och friska barn

Kraven på energibesparing blir allt större. Våra bostäder blir allt tätare samtidigt som vi brottas med inomhusklimatet och de skador som kan uppkomma av för hög luftfuktighet. God ventilation och radonreducering är minst lika stora utmaningar på arbetsplatsen som i hemmet.

Uponor Infra erbjuder ventilationskanaler för traditionell ventilation samt för redonreducering, med system för både villor och för industrifastigheter.

Stäng