Spillvatten

  • Kommunal stad

Avloppsrör - Vår infrastruktur

Uponor Infra har alltid legat i framkant med produktutvecklingen av spillvattenrör. Tack vare innovativt systemtänk och produktutveckling har vi nu tre olika system av spillvattenrör i Ultra-familjen; Ultra Classic, Ultra Double och Ultra Rib 2!

Utifrån våra kriterier kring täthet, konstruktion och livslängd för spillvattenrör så...

...är Ultra Classic marknadens bästa släta avloppsrör
Ultra Classic är ett slätt rör i dimension 110-160mm. Godkänt enligt kraven för Nordic Poly Mark. Ett alternativ med låg miljöbelastning!

...är Ultra Double marknaden bästa dubbelväggsavloppsrör
Ultra Double är ett in-line muffat dubbelväggsrör i dimension 200-680 mm. Uppfyller med god marginal kraven för Nordic Poly Mark. Reducerar antalet skarvar med 50 % och du minskar risken för framtida rotinträngning och läckage!

...är Ultra Rib2 marknadens bästa avloppsrör
Ultra Rib 2 är marknadens i särklass säkraste avloppsrörssystem. Ribbat, in-line muffat och utsatt för hårda tester. Uppfyller dubbla kraven mot Nordic Poly Mark för täthet, deformation och slaghållfasthet. Är konstruerat för en livslängd på mer än 100 år!

Vet du vad du gräver ner?

Se filmen om Ultrafamiljen, valet är ditt!

Ultrafamiljen
Vi blir fler och fler. Behoven av säkra avloppslösningar ökar. Gamla avloppssystem måste bytas ut för att säkerställa ett hållbart samhälle i framtiden. Det finns städer i Norden där de låga investeringarna motsvarar en föryngringstakt på mer än 500 år. Uponor Infrastruktur har antagit utmaningen. Låt oss presentera Ultra-familjen, med tre utmärkta system för markavlopp....

Kontaktformulär

*
*
*
Stäng