Lösningar för Gas

  • Gasrör
  • Profuse Gasrör

Begränsa dina risker

Gas har många fantastiska användningsområden, men kan också utgöra en säkerhetsrisk. Därför är kraven extra stora vid byggnation av gastransportledningar.

Vi erbjuder system som uppfyller kraven för EN-1555-1.

Profuse Gas
Profuse är ett tryckrörssystem som används till dricksvatten, spillvatten, gas och diverse processmedier. Rören tillverkas av svart polyetylen PE100, som under tillverkningen täcks med en skyddsmantel av PP. Manteln läggs på i tre färger, som anger vad röret används till. Blå mantel till dricksvatten, rödbrun till spillvatten och gul färg till gas. På samtliga rör finns grå ränder som anger att röret är ett mantelrör.

PP-skyddsmanteln ger fler fördelar:

  • Den säkerställer att PE100-röret inte skadas och får repor under transport, hantering och installation. Därmed minimeras risken för repor i rörväggen, vilket förhindrar brott på lång sikt.
  • Röret är särskilt lämpligt för schaktfri installation.
  • Vid elektrosvetsning avlägsnas PP-mantel. Röret har nu en oxidfri yta, som kan svetsas direkt utan att rören behöver skrapas. Medieröret är alltså alltid oxidfritt under den skyddande manteln. Mantel skall tas bort omedelbart innan elektrosvetsdelen monteras. 
  • Kan stumsvetsas utan att manteln tas av.

Profuse-rör fogas i första hand med elektrosvetsning och stumsvetsning men också med mekaniska fogar. När Profuse-rör svetsas ihop i ett ledningssystem, blir fogarna draghållfasta. Profuse kan också installeras med ett minimum av rörböjar, eftersom röret lätt kan böjas i mjuka kurvor.

Profuse tryckrörssystem har stor brottstyrka och kan motstå stora mekaniska på- frestningar. Systemet är motståndskraftigt mot tryckstötar och trycksvängningar, och det kan ta upp stora sättningar.

PE-materialet har stor temperaturbeständighet och stor slaghållfasthet även vid låga temperaturer. Vid högre temperaturer än 20 °C ska driftstrycket sänkas för att den önskade livslängden ska uppnås.

Profuse-rörsystemet är mycket korrosionsbeständigt och har god motståndsförmåga mot de flesta lösningsmedel, syror, baser och oljor.

Profuse-rörets släta insida ger mycket låg friktion. Röret har därtill en stor slitstyrka och är motståndskraftigt mot partiklar i det medium som transporteras. Rören kan fås i dimensionsområdet från Ø 63 till Ø 400 mm och i tryckklasserna PN6,3, PN10 och PN16. PN6,3 dock först från Ø 160 mm och uppåt.

 
Stäng