Kylvatten inlopps- & utloppsledningar

 • Marin intagsledning

Lång erfarenhet, unika egenskaper och tekniskt kunnande

Intags- och utloppsledningar i polyeten är korrosionssäkra, vattentäta och har en lång livslängd. Vi har lång erfarenhet av sjöledningar och kan med Weholite-rörens unika egenskaper i kombination med tekniskt kunnande på hög nivå erbjuda ett kostnadseffektivt koncept.

Weholite
Weholite är ett profilrör med slät yta på både insidan och utsidan, utvecklat redan på 1980-talet. Det är ett PE-rör som lämpar sig för internt tryck upp till 2 bar och är ett av få rör i världen som kan tillverkas i dimensioner över två meter.

Weholite fås i innerdiameter från 300 mm till 3000 mm och ringstyvhetsklasser upp till 8kN/m². Rörlängden är vanligtvis 12m - 18m, men kan levereras även i längre längder om transportmöjligheterna tillåter. Weholite lämpar sig ypperligt för intagsledningar och utloppsledningar för vattenverk, avloppsreningsverk, kraftverk och olika industriella anläggningar.

De främsta fördelarna Weholite har gentemot andra material är att det är extremt hållbart och beständigt mot både korrosion och kemikalier, vilket gör det till det ideala valet för sjöförlagda ledningar. Rören är flexibla, vilket gör det möjligt för dem att anpassa sig till olika belastning, vibrationer, stress och rörelser i marken, utan att rören skadas. Weholite har alla tekniska fördelar som motsvarande massiva PE-rör, men med en mycket lägre vikt, vilket gör installationen snabb och kostnadseffektiv.

Installation av sjöledningar
Polyeten flyter eftersom det har en lägre densitet än vatten. Detta gör det möjligt att svetsa rören på en lämplig, skyddad plats för att sedan med båt bogsera rörledningen till installationsplatsen. Det som gör Weholite till ett verkligt unikt rörsystem är att det har en profilväggsstruktur, som kan fyllas med betongmassa. På detta sätt kan man viktsätta rörledningen och ändå bibehålla dess flexibilitet. Intern viktsättning minskar även den totala projektkostnaden eftersom det räcker med att muddra ett smalare schakt än vad som krävs för rör med externa betongvikter

Filmklipp: Se installationen av en intagsledning

Sammanfattning av fördelarna med en Weholite-sjöledning:

 • Svetsade fogar ger 100% täthetFlera ringstyvhetsklasser: 2kN/m², 4kN/m², 6kN/m², 8kN/m² eller projektanpassadInternt tryck upp till 2 bar
 • Flexibel vid installationUtmärkt vid dåliga markförhållanden
 • Lång livstidKorrosionsbeständigt material – minimalt underhåll
 • Hög slitbeständighetRörlängd enligt önskemål
 • Goda hydrauliska egenskaperProjektanpassade rördelar

Vi erbjuder ett brett sortiment av Weholite-produkter, inklusive rör från DN/ID 300 mm till 3000 mm (projektanpassade storlekar också möjliga), böjar, T-stycken, brunnar, specialdelar och diffusorportar.

Tekniskt stöd och installationstjänster
Installation av sjöledningar kräver erfarenhet och expertkunskap. Kunnandet finns hos vår Project Services-grupp som kan assistera i alla skeden av ett sjöledningsprojekt eller erbjuda en paketlösning.

 • Hydrauliska beräkningar
 • Hållfasthetsberäkningar 
 • Materialleveranser
 • Svetsning av rörledningar
 • Installation av rörledningen alternativt övervakning av installation
Stäng