Isolerat vatten & avlopp

  • Isolerad dricksvattenledning
  • Isolerat avlopp

Skyddar vatten och avlopp mot frost

Rörinstallationer ovan mark samt vatten- och avloppsrör som skall installeras ovanför tjälgränsen kräver ett extra skydd för att inte frysa.

Wehoarctic rörsystem framställs med Wehopipe (PE) och ett PVC mediarör. På utsidan av mediaröret kan man installera en kabelprofil, så att elementen kan utrustas med värmekabel.

Systemet inkluderar förutom rören även böjar, förgreningar, reduceringar, brunnar, ventiler och skarvmaterial. Wehoarctic-rörens fördelar är PUR-skummets låga k-värde, mekaniska hållbarhet och fastskummade konstruktion. De rör som skall installeras i luften kan även levereras med galvaniserat eller målat spiro-skalrör, så att ledningen smälter bra in i omgivningen.

Läs mer om Wehoarctic

 

Stäng