Isolerade industrilösningar

  • Isolerade rörledningar

Snabb installation och lång livslängd

Wehotek industrirörskonceptet lanserades på 1980-talet. Då förenhetligades kunskapen med produkterna och man definierade färdiga produktkombinationer för att undvika onödig och värdefull skräddarsydd planering. Wehotek manualen underlättar även planerarnas arbete i form av färdiga produktkomponenter och byggnadsmått.

De främsta fördelarna med Wehotek systemet är små värmeförluster, en hållbar mekanisk konstruktion, korrosionsfrihet, snabb installation och en lång livslängd.

Stäng