Fjärrvärme & fjärrkyla

  • Fjärrvärmerör

Kvalitet & säkerhet

Fjärrvärme - Wehoterm
Wehoterm® Standard fjärrvärmerören produceras enligt rekommendationer från Svensk Fjärrvärme. Även kvalitetskontrollen följer rekommenderade tillvägagångssätt och testningsfrekvenser.

Wehotherm fjärrvärmerör produceras i dimensionerna 20-1200 mm samt tvårörssystem till och med dim 250 mm. 

Läs mer om systemet Wehotherm

Wehoterm ventilbrunnar
Sortimentet av Wehoterm ventilbrunnar täcker nästan alla isolerade ventillösningar. Brunnarna tillverkas av lätta och hållbara Weholite PE-rör, som vid behov även lätt kan slutbearbetas vid installation. Även skräddarsydda lösningar lyckas bra med Weholite-rör, som finns i många olika dimensioner.

Skarvningsmetoder
Det enda isoleringsarbete som behöver utföras på arbetsfältet vid installation av preisolerade rör, för både luft- och markförläggning, är muffning och skumning av skarven. För att uppnå ett lyckat slutresultat lönar det sig att med eftertanke välja skarvmetod. Installationsförhållanden, jordmån och rördimension bestämmer ofta hur säker skarv som krävs. 

Fjärrkyla
I vårt system för fjärrkyla utnyttjar man komponenter som är bekanta i fjärrvärmerörsystemen, men man använder tunnare isolering.

Läs mer om systemet Wehoarctic

 

Stäng