Lösningar för Fjärrvärme & Fjärrkyla

  • Solnedgång

Unik isolering ger stora fördelar

Uponor Infra tillverkar isolerade rörsystem för transport av energi. De isolerade rören kan användas för fjärrvärme, fjärrkyla, isolerad vattentransport, avloppsledningar och för specialdesignade industriapplikationer.

Produkter av hög kvalitet kombinerat med hög leveranssäkerhet, tekniskt stöd och installationstjänster skapar en helhet som vår växande kundkrets uppskattar.

Den fastskummade PUR-isoleringen i rörsystemen ger den färdiga rörledningen fördelar som inte kan uppnås med andra isoleringsmetoder. De viktigaste fördelarna är små värmeförluster, korrosionsskydd, snabb installation, servicefrihet och en lång livslängd.

Mer information om våra produkter samt teknisk information finns på byggfjarrvarme.se

Stäng