Sluten tank

  • Sluten Tank

Högt miljöskydd - utan utsläpp

En sluten tank som tar hand om klosetthanteringen medför att merparten av närsalter, smittoämnen och mycket det organiska materialet avskilts och lagras i tanken. För det övriga avloppsvattnet som kommer ifrån bad, disk och tvätt installerar man ett gråvattenfilter, alternativt bygger en infiltration eller markbäddsanläggning. Anläggningstypen används när man inte kan uppnå skyddsavstånd till vattentäkter eller att tomtytan är begränsad.

Mer info om slutna tankar finns på Byggaavlopp.se

 

Stäng