Slamavskiljare/trekammarbrunn

  • Trekammarbrunn

Den grundläggande principen för en avloppsanläggning är att spillvatten från fastigheten leds till en slamavskiljare där slammet får sedimentera (partiklar sjunker till botten, fett och olja flyter upp till ytan) och vattnet leds sedan vidare till efterföljande rening. För efterföljande rening finns olika alternativ:

  • Traditionell eller konstruerad infiltration
  • Konstruerad markbädd

Vid höga krav på miljöskydd kan du även komplettera anläggningen med en fosforfälla.

Mer info om slamavskiljare finns på Byggaavlopp.se

 

Stäng