Pumpbrunnar

  • Pumpbrunn

Används när du inte kan få tillräckligt självfall

Pumpbrunnar används i de fall då det enskilda avloppet inte kan byggas med självfall. En pump integreras antingen i slamavskiljaren eller i en separat pumpbrunn. 

Mer info om pumpbrunnar finns på Byggaavlopp.se

Stäng