Gråvattenlösningar (Bad, Disk, Tvätt)

  • Tvättstuga

En unik möjlighet för dig som har mulltoalett eller sluten tank

I områden med höga miljökrav förses fastigheten ofta med mulltoalett eller en sluten avloppstank. Då finns möjlighet att rena bad-, disk- och tvättvatten separat i någon typ av gråvattenlösning.

Mer info om gråvattenhantering (Bad - Disk - Tvätt) finns på Byggaavlopp.se

Stäng