Markeringsband & nät

  • Markeringsband

Skydda dina kablar

Kabelskydd
Kabelskydd säkrar nedgrävda kablar och rör effektiv mot uppgrävning med handredskap. Kabelskydd till kraftkablar i mark ska uppfylla kraven i EBR KJ41:99 Kabelförläggning max 145 KV.

Markeringsband av polyeten
Markeringsband används för att markera förekomsten av kablar eller rör i mark. Samtliga Uponors markeringsband uppfyller kraven enligt EBR KJ41:99 Kabelförläggning max 145 KV.

Markeringsnät av polyeten
Markeringsnät används för att identifiera rör och markförlagda kablar och för att förebygga skador genom misstag vid grävningsarbeten.

Uponor varningsnät har en speciell struktur för att nå maximal varningseffekt. De längsgående trådarna brister i diagonal riktning när de spänns. Brotten sprids slumpmässigt kring belastningspunkten och efterlämnar alltid synliga delar på minst 20 cm på båda sidor av skopan och schakten. För att texten ska gå att läsa efter en eventuell uppgrävning finns det mellan de enskilda textraderna en utstansning där bandet går av. Texten och därmed informationen förblir alltså intakt. Texten på varningsnätet är tryckt direkt på det mellersta bandet i varningsnätet.

Stäng