Kabelbrunnar

  • Kabelbrunn

Uponor Infras kabelbrunnar med multifunktioner skapar möjligheter

På längre ledningssträckor installerar man kabelbrunnar för att det på ett smidigt sätt skall bli möjligt att byta en del av kablarna. Kabelbrunnar kan också användas till teknisk utrustning. Uponors kabelbrunnar tillverkas av PE, vilket gör brunnarna mycket slagtåliga.

Uponors kabelbrunn för multifunktionellt användande
Uponors kabelbrunn mest populära kabelbrunn är utvecklad för att ge maximal flexibilitet och för att användas både i kraft och telekominstallationer.

Kraftinstallation
Brunnen används som kopplingsbrunn med många möjligheter för indragning av kanalisation/kabel. Brunnens låga höjd och den stora öppningen gör arbetet enkelt vid installation och dragning av kabel.

Telekom
De plana ytorna gör det enkelt att installera ett flertal olika konfigurationer i brunnen. Det finns två öppningsmöjligheter i botten av brunnen. Detta gör det möjligt att slinga kabel men också för midspankopplingar. Den stora öppningen gör det enkelt att installera upp till fyra skarvboxar i brunnen. Brunnens låga höjd och den stora öppningen gör det enkelt och smidigt att komma åt med blås/spolutrustning.

Fakta om kabelbrunnen
Tolv plana ytor där kanalisation upp till 160 mm kan installeras. I extrema fall kan upp till 200 mm:s rör installeras (tre ytor klockan 3, tre ytor klockan 6, tre ytor klockan 9 och tre ytor klockan 12. Två plana ytor i 45° vinkel från de andra ytorna där kanalisation upp till 110 mm kan installeras.

En speciell anordning gör det enkelt att montera exempelvis en markeringsboll i brunnen, detta gör det enkelt att lokalisera brunnen i framtiden. Brunnslocket kan låsas. Ett hänglås eller låskedja kan lätt installeras mellan de två  klackarna på brunnslocket.

Brunnen är avsedd för installation i grönytor, utan normal trafikering. Den är konstruerad för att tåla tillfällig trafikering av exempelvis traktorer, gräsklippare och liknande. Installationen av brunnen skall utföras så att ett lager fyllnadsmassor på minst 300 mm läggs ovan brunn.

Kontaktformulär

*
*
*
Stäng