Lösningar för El & tele

  • Datakommunikation
  • TV
  • Telefoni

Kabelskyddslösningar för ett modernt samhälle

Det moderna samhället kräver uppkoppling. Hög hastighet och full mobiltäckning – även på landsbygden. Bredbandsnätet är väl utvecklat, men har fortfarande förbättringspotential. Samtidigt utvecklas nya energiresurser, till exempel vindkraftverk, och ny högspänning måste distribueras till nya kunder. Stadsområden har nya utmaningar i att erbjuda laddning av elbilar, liksom att leverera säkerhet för invånarna – även under de mörka timmarna.

Våra kunders dagliga utmaningar är också våra utmaningar. Vi på Uponor har åtagit sig att fortlöpande produktutveckling och vårt fokus på kabeln & telekomlösningar stödja väl ett modernt samhälle med ökad säkerhet.

Läs mer om våra lösningar för El & Tele i menyn till vänster.

Stäng