Profuse Dricksvattenrör

  • Tryckrör Profuse
  • Tryckrör Profuse dricksvatten

Dimension 110-400 mm, för bättre svetsegenskaper

Profuse är ett tryckrörssystem som används till dricksvatten, spillvatten, gas och diverse processmedier. Vid användning för dricksvatten används Profuse blå.

Profuse tryckrörsystem utvecklades åt Britisk Gas, som ville ha ett rörsystem med bättre och säkrare svetsegenskaper än dittills vanliga rör. Tillsammans med de förbättrade svetsegenskaperna fi ck medieröret också ett extra skydd i form av manteln. Efter utvecklingsarbetet introducerade Uponor år 1998 Profuse för Britisk Gas och den övriga engelska marknaden, och senare på den nordiska och den tyska marknaden. Profuse tillverkas av svart polyetylen PE100, som under tillverkningen täcks med en skyddsmantel av PP. Manteln läggs på i olika färger, som anger rörets användningsområde. På samtliga rör fi nns grå ränder som anger att röret är ett mantelrör.

PP-skyddsmanteln ger fl era fördelar:

  • Den säkerställer att PE100-röret inte skadas och får repor under transport, hantering och installation. Därmed minimeras risken för repor i rörväggen, vilket förhindrar brott på lång sikt.
  • Röret är särskilt lämpligt för schaktfri installation.
  • Vid elektrosvetsning avlägsnas PP-manteln. Röret har nu en oxidfri yta, som kan svetsas direkt utan att rören  behöver skrapas. Medieröret är alltså alltid oxidfritt under den skyddande manteln. Manteln skall tas bort omedelbart innan elektrosvetsrördelen monteras.
  • Kan stumsvetsas utan att manteln tas av.
Utvecklat för bättre svetsegenskaper
Profuse-rör fogas i första hand med elektrosvetsning och stumsvetsning men också med mekaniska fogar. När Profuse-rör svetsas ihop i ett ledningssystem, blir fogarna draghållfasta. Profuse kan också installeras med ett minimum av rörböjar, eftersom röret lätt kan böjas i mjuka kurvor. Profuse tryckrörssystem har stor brottstyrka och kan motstå stora mekaniska påfrestningar. Systemet är motståndskraftigt mot tryckstötar och trycksvängningar, och det kan ta upp stora sättningar.
Stäng