Uponor Barrier PLUS

  • Barriärrör i kontaminerad mark
  • Barrier PLUS pipe installation

Det första dricksvattenröret av 100 % polymer avsett för installation i förorenad mark

Föroreningar i marken kan finnas av flera orsaker. Deponiområden kan innehålla giftiga kemikalier, områden med bensinstationer är ofta förorenade med bensin och olja, industriområden kan vara förorenade med olika typer av kolväten. Många av dessa ämnen kan diffundera igenom ett dricksvattenrör av polyeten. Även metan som allmänt förekommer i sumpiga men annars oförorenade områden kan ge bismak på dricksvattnet. Detta är faktorer som alla kan orsaka förorening av vatten.

Att installera rör för dricksvatten i förorenad mark är ofta problematiskt. Många av de kemikalier som kan finnas i förorenade områden kan diffundera igenom vanliga polyetenrör. Traditionella barriärrör med aluminiumbarriär är i och för sig diffusionstäta men där finns andra utmaningar som miljöpåverkan och långtidshållfasthet. Till exempel kan trikloretylen (TCE) korrodera aluminiumskiktet över tid. Effekten av detta blir att man löser ett problem men skapar ett annat.

Barrier PLUS är det första dricksvattenröret på marknaden som tillverkas av 100 % polymerer.

Barrierpipe_Infra_City
Barrier PLUS sär ett rör för säker vattendistribution i förorenad mark. Röret skyddar mot kemikalier, även mot Trikloroetylen (TCE).
    • Utvecklingen av Barrier PLUS är initierat av våra kunder. Den huvudsakliga drivkraften var oron för livslängden på barriärer av aluminium, som inte är resistenta mot Trikloretylen (TCE). För att lösa problemet valde istället Uponors ingenjörer en tät polymer som även används inom livsmedelsindustrin. Flerskiktsröret är utvärderat av ett internationellt testinstitut och resultatet är ett dricksvattenrör som gör sitt jobb i förorenad mark. Vilket skapar trygghet för de människor som litar på att du förser dem med rent dricksvatten.

    • Barrier PLUS finns i dimension från 32 till 250 mm. De mindre rören levereras på ring och dimensioner över 160 mm levereras i 6 eller 12 meters längder. Systemet är kompatibelt med standardrör och delar. Liksom konventionella barriärrör, måste alla skarvar svetsas enligt speciella krav och förseglas med tape.

    • Rent vatten är en förutsättning för allt levande på jorden. Att bevara dess kvalitet och hållbarhet är ett stort ansvar och kräver det bästa materialet. Vårt val är en livsmedelspolymer uppskattad för dess effektivitet som en syrebarriär som används världen över i livsmedelsförpackningar. Polymeren är väderbeständig, resistent mot oljor och lösningsmedel, flexibel, formbar och framför allt, återvinningsbar. Dessutom är den en utmärkt kolvätebarriär, som gör den till ett utmärkt val för barriärrör, ur både säkert vatten och hållbarhetsperspektiv.

Barrier PLUS pipe instlllation

En lyckad installation av Barrier PLUS rör i Lahti, Finland

I samarbete med serviceföretaget Lahti Aqua Ltd, installerade Uponor Infra Barrier PLUS i ett nytt husområde i Riihelä, Lahti, där ett underhållssystem för vatten planerats. Området har använts för dumpning av snö. Det fanns därför en risk att marken var förorenad - optimalt för en testinstallation av det nya Barrier PLUS-röret och dess kvalitet.

Det installerade barriärröret är 400 meter långt i dimension 110 mm (110 meter/ring). Skarvningen gjordes med spegelsvetsning, en elsvetsmuff, barriärskydd av skarvarna med aluminiumtape och PE krympmuffar. Installationen gjordes av Uponors egen fältservice.

Avlindningen, som gjordes strax före installationen var helt problemfri. Resultatet av den lyckade installationen visade att både spegelsvetsning och EF-svetsmuffar passar för att skarva rören. Vi rekommenderar att skarvarna kallnar innan aluminiumtapen monteras. Installationen kan gå snabbare om man använder Uponors PE-krympfilm.

Uponors egna, speciella teknik garanterar en smidig skalning av röret.


Stäng