Jordbruksdränering

  • Jordbruksdränering

För ett framgångsrikt jordbruk

Genomtänkt hantering av vattenresurser är en förutsättning för ett framgångsrikt jordbruk. Rätt anpassad dränering är en förutsättning för en optimerad skörd. Marken skall varken vara för fuktig eller för torr.

Uponor Infra har under många år utvecklat rör för olika typer av dränering . Vi erbjuder dräneringslösningar för praktiskt taget alla de krav som ställs inom jordbruket.

Stäng