Dagvattenrör, Weholite

 • Uponor Weholite

Möjligheternas rörsystem

Weholite är ett unikt strukturväggsrör, som finns i dimensioner upp till 3 meter. Med Weholite kan man bygga ett komplett rörsystem för transport av vätskor eller luft i mark, vatten och i luften.

Weholite är en produkt med många användningsområden. Uponor Infra dimensionerar och skräddarsyr enligt beställarens önskemål samt ger förslag till den mest optimala lösningen. Vår samlade kunskap och erfarenhet är beställarens trygghet.

Weholite-röret tillverkas i PE med slät inner- och utsida och kan användas i alla typer av självfallsystem. Välj mellan ringstyvhet SN2, SN4 och SN8.

Weholite skarvas med hjälp av olika metoder. Val av metod avgörs av installationen i fråga.  Välj mellan följande metoder: Gänga, Flex-seal, Gummiringsmuff, Extrudersvetsning eller Z-fogsvetsning. Kontakta oss för mer information.

Svetsfogning
Med svetsfogning får fogen samma täthet och styrka som röret. För Weholite-rör rekommenderas extrudersvetsfogar. Fogningen kan göras med handextruder eller med automatiserad svetsutrustning. Utrustning finns för såväl ut- som invändig svetsning i röret eller både och.

Flänskoppling
Flänskoppling kan användas för följande fogtyper:

 • Fogar som skall kunna demonteras
 • Fogar som skall göras under vatten
 • Vid anslutningar till andra rörtyper

Gängkoppling
Den unika gängkopplingen på Weholite-rör kan användas när man behöver en fog med en viss dragstyrka i längdled, t.ex vid relining. Fogen är i normalutförande sandtät men inte vattentät. Gängkopplingen finns för rördimensioner 400-1800mm.

Weholite-muff
Det finns möjligheter att foga Weholite-röret med en muff med gummiring i dimensionerna 400-1000mm.

FlexSeal
Ännu en fogmetod är FlexSeal som är ett gummitätat metallsvep i rostfritt stål som ger en snabb och tät fog.

Online-beräkningsprogram
Behöver du hjälp med beräkningar? Med vårt onlineverktyg kan du enkelt utforska och utvärdera olika designalternativ för ditt projekt. Programmet är ett komplement till KWH Pipes tekniska broschyrer ”PE Pressure Pipe Systems” och ” The Basics of Weholite”. Programmet är också till delar baserat på Plastic Pipe Institute’s handbok (Handbook of Polyethylene Pipe) och relevanta delar av ISO- och EN-standarder. Rörberäkningsverktyget har beräkningsmoduler för följande områden:

 • Hydrauliska beräkningar för tryckrörsystem
 • Ledningshydraulik för självfallssystem
 • Temperaturpåverkan
 • Rörstödsavstånd
 • Ledningar i mark
 • Uppflytning
 • Fri buckling

Programmet skall inte användas för att ersätta utvärderingar och bedömningar gjorda av personer med fackkunskaper. Det är i första hand ett verktyg för att utvärdera olika designalternativ. Användare förväntas ha nödvändig kunskap om de ekvationer som beräkningsverktyget bygger på och kunskap om ekvationernas tillämpbarhet och begränsningar.

  >> Länk till Weholite beräkningsprogram

Se film ifrån Weholite-installation i Limhamn

Weholite Limhamn
Installation av 485 meter, dimension 1400 Uponor Weholiterör i Limhamn. Genom bytet från betongledning till Weholite minskade Skanska sitt koldioxidutsläpp med 110 ton.
Stäng