Dagvattenrör, Uponor IQ

  • Uponor IQ

In-Line muffad konstruktion minskar risken för läckage

Uponor IQ Dagvattenrör är ett komplett rörsystem i dimension 200 till 1200 mm, med ett brett utbud av delar. Varje dimension är optimerad för sina behov. Samtliga rör är utvecklade för att uppfylla respektive kravnivå och kan specialanpassas efter projektets behov.

Med Uponor IQ erbjuder Uponor ett komplett dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Systemet bygger på lika delar innovation och beprövad erfarenhet. Enkla installationer, anpassningsbarhet och hållbara kvaliteter är vägledande.

Samtliga Uponor IQ rör tillverkas med in-line muff, vilket är bästa sättet att undvika framtida problem. Du reducerar antalet skarvar med 50 % och säkerställer därmed täthet med minskad risk för framtida läckage och rotinträngning.

Dimensionering
Uponor IQ dagvattenrör är innerdimensionerade 110-2500 mm, vilket innebär att du får den flödeskapacitet som efterfrågas.

Sortiment
Vi har marknadens mest kompletta sortiment av vägtrummor, delar och brunnar och kan dessutom tillverka speciallösningar.

Installation
Tack vare en trumpetformad muff så är rören lätta att montera, vilket i många fall spar tid och pengar vid installation av t.ex. vägtrumma. En optimerad rörprofil innebär att du i regel kan återfylla med befintliga fyllnadsmassor, vilket också innebär en kostnadsbesparing.

Underhåll
In-linemuffade rör minskar antalet skarvar med 50 %, vilket också minskar risken för rotinträngning. Den grå insidan uppfyller standarden och underlättar framtida inspektion och filmning.

Kvalitet
Uponor IQ Dagvattenrör t.o.m. dim. 800 mm uppfyller alla krav avseende avvinkling, deformation och täthet - Nordic Poly Mark & EN-13476 (de största dimensionerna tillverkas enligt fabriksstandard, eftersom det idag inte finns möjlighet till extern certifiering). Rören har ringstyvhet SN8 och kan med fördel installeras i hårt trafikerad yta, såsom motorväg och järnväg.

Vi tar ansvar för en hållbar framtid
Som kund till oss kan du luta dig tillbaka, medan vi tar ansvar och är engagerade i en hållbar framtid. Uponor IQ rör tillverkas med modern teknologi i kombination med PP-material, vilket ger en optimal lösning med både lång livslängd och mycket bra slagtålighet. Samma material (PP) i både rör och muff underlättar framtida återvinning.

Visste du att...
Vanligt regn är en riskfaktor för det moderna samhället. Inte minst ur ett globalt perspektiv. Översvämmningar orsakar hälften av värdens naturkatastrofer.

Stäng