Dagvattenmagasin

  • Dagvattenmagasin

För ett jämnare flöde

Städerna växer. Allt fler och större hårdgjorda ytor anläggs. Det ger mycket dagvatten i tätbebyggda områden som måste tas om hand. Dessutom ser nederbörden ut att öka och ändra form. Kraftiga regn blir allt vanligare.

Vi ser tydliga tecken på att klimatet förändras. Vissa områden i Norden har haft ett par 100-årsregn under de senaste 10 åren. Med rätt dimensionerade magasin kunde skadorna efter dessa regn ha undvikits eller minimerats. Dessutom till en kostnad som vida understiger eventuella skador efter ett skyfall - för att inte tala om flera.

För att få ett jämnare flöde i ledningar och bäckar är dagvattenmagasin en möjlighet. Det innebär att dagvatten leds till magasinet, och där lagras (utjämnas) vattnet tills dess att bäcken eller ledningen kan ta emot och föra vattnet vidare till en recipient. Magasinet kan också fungera som renare av dagvattnen eftersom orenheter i vattnet kan sedimenteras, dvs långsamt sjunka till botten och där samlas som bottenslam.

Genom att använda Uponor IQ Rör, med dimensioner från 400-2500 mm, anläggs enkelt täta och säkra dagvattenmagasin. Magasinen finns både som legossystem samt som skräddarsydda, då med oändliga möjligheter. Standardsystemen baseras på rör i dimension 400-1200 mm och finns alltid för snabb leverans.

Visste du att...
Allt fler kommuner debiterar kostnader för att avleda och rena dagvatten. Avgiften ingår i regel som en del av VA-taxan och betalas av dem som avleder dagvatten från sin fastighet till kommunens system och av dem som bor vid en lokalgata där dagvatten avleds. Storleken på fastighetens yta bestämmer hur hög taxan blir.

Stäng