Rening

Effektiv rening av förorenat dagvatten

Tusentals kubikmeter dagvatten förorenat med olja och tungmetaller rinner rakt ut i städernas dagvattenbrunnar i samband med regn och snösmältning från vägar, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor. Uponor arbetar med denna utmaning, som en del i arbetet för en hållbar framtid. Vi erbjuder lösningar för förorenat dagvatten som tar bort både tungmetaller och oljor.

Stäng