Dagvatten- och Dräneringsbrunnar

  • Brunnar

Uponor Infras brunnar för dagvatten och dränering ger styrka, säkerhet och ekonomi

Att leverera starka, flexibla och hållbara produkter ger lång livslängd, vilket i sin tur ger besparingar i form av lägre underhålls- och renoveringskostnader. Uponor Infras produkter för dagvatten är designade för en livslängd på 100 år. För att allt skall fungera under flera decennier krävs dock möjligheter till tillsyn och underhåll. Detta skapas genom att förse dagvattennäten med dagvattenbrunnar och betäckningar. Uponor Infra var tidigt ute med att utveckla ett sortiment av dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar med tillhörande betäckningar och har idag ett av marknadens mest kompletta produktprogram.

I vårt dagvatten- och spillvattensortiment finns:

  • Dagvattenbrunnar
  • Dräneringsbrunnar
  • Nedstigningsbrunnar
  • Perkolationsbrunnar
  • Skräddarsydda brunnar

Betäckningar
För att ge en möjlighet till större valfrihet erbjuder vi två sortiment av betäckningar - Regular och Basic. Vilket sortiment du väljer beror naturligtvis på hur hård belastning betäckningen kommer att utsättas för. Men också på hur lång sikt du ser din investering. Båda sortimenten uppfyller samtliga gällande krav och standarder, båda håller hög kvalitet, men väljer du Regular väljer du extra livslängd och unika funktioner som packning och tätt spetthål.

Kontaktformulär

*
*
*
Stäng