Referens: Uponor Vault installerad i Norrköping | Uponor
Referenser

Uponor Vault, Norrköping

Pilotprojekt i Norrköping/Smedby för att rena dagvattnet innan det når Östersjön

Nodra har valt att installera en Uponor vault i området Smedby i Norrköping med utlopp i Ljura bäck. Området kallas Smedby Klimatanpassning och är ett projekt som bland annat handlar om att ta hand om förorenat dagvatten innan det når Östersjön.

Projektfakta:

  • Norrköping, Sverige
  • Kommunal mark
  • Färdigställt: 2021

Uponors roll

  • Uponor Vault dimension 3500 x 8000 mm och Uponor Vault dimension 3000 x 6000 mm

Skräddarsydda produkter för dagvattenhantering

Den vault Norrköpings kommun har installerat är den hittills största Uponor Vault som installerats i Sverige. Den är i dimension 3500 x 8000 mm och har ett maxflöde på 1600 l/s och ett optimerat reningsflöde på 160 l/s. In och utlopp är i dimension 1000.

Nodra har själva fått vara med och påverka utformningen av vaulten för att den ska passa deras underhållningsarbete och service.

Nodra har även installerat 3 stycken vault i dimension 3000 x 6000 mm i Norrköpings nya bostadsområde, Inre hamnen där dagvattnet renas innan det rinner ut i Motala ström.

– En kommun så nära havet har generellt sett högre krav på sig att reducera mängden föroreningar som släpps ut i våra vatten. I det här fallet pratar vi om Östersjön. Kraven hårdnar ju längre ut mot kusten man kommer. Längre in i landet hinner föroreningar i bäckar och åar att naturligt filtreras genom exempelvis diken, grus och sand, säger Tommy Sandberg, underhållsingenjör Nodra AB.

Uponor Infras vault renar effektivt föroreningar som dagvattnet för med sig. Första reningssteget består av ett grovgaller där man fångar upp grövre partiklar som löv och grenar etc. Efter grovgallret finns en sedimentficka som samlar upp sediment från dagvattnet. Steg 3 består i detta fall av 12 stycken rörfilter (antalet filter styrs av vilket maxflöde vaulten ska ha) med Filtrat P (Filtralite). Vattnet pressas igenom filtren innan det sen rinner ut från vaulten och ut i recipienten. Målet är att vattnet ska vara så rent att det inte överskrider MKN-talet (miljökvalitetsnormen).

– Värst av allt är den så kallade ’first flush’, det vill säga det översta lagret på asfalten som följer med ett kraftigt regn. I det finns bland annat metaller och salter som rinner direkt ner i våra dagvattenbrunnar och sedan ut i åar och bäckar. Vi vill att denna first flush ska fastna i filtret och att föroreningarna på så sätt minskar, förklarar Helena Aspdahl, projektledare Nodra AB.

Genom att välja en Uponor Vault med behovsanpassade filter, fångas rätt föroreningar upp och renar dagvattnet.

– Det här är ett pilotprojekt där vi kommer att undersöka vaultens reningseffekt genom att ta ut prover på dagvattnet före och efter anläggningen. Vi kommer även att utveckla ett sätt för drift och underhåll. Det känns viktigt att veta vad brunnen med rörmagasin har för reningseffekt. Kanske behövs en annan typ av filter eller en justering av något slag, avslutar Helena.

– Värst av allt är den så kallade ’first flush’, det vill säga det översta lagret på asfalten som följer med ett kraftigt regn. I det finns bland annat metaller och salter som rinner direkt ner i våra dagvattenbrunnar och sedan ut i åar och bäckar. Vi vill att denna first flush ska fastna i filtret och att föroreningarna på så sätt minskar, förklarar Helena Aspdahl, projektledare Nodra AB.

Genom att välja en Uponor Vault med behovsanpassade filter, fångas rätt föroreningar upp och renar dagvattnet.

– Det här är ett pilotprojekt där vi kommer att undersöka vaultens reningseffekt genom att ta ut prover på dagvattnet före och efter anläggningen. Vi kommer även att utveckla ett sätt för drift och underhåll. Det känns viktigt att veta vad brunnen med rörmagasin har för reningseffekt. Kanske behövs en annan typ av filter eller en justering av något slag, avslutar Helena.

 

Information om projektet

Adress
Smedby och Inre hamnen

Land
Sverige

Hemsida

Färdigställd
2021

Typ av projekt
Nybyggnad

Byggnadstyp
Kommunal mark

Partners

En kommun så nära havet har generellt sett högre krav på sig att reducera mängden föroreningar som släpps ut i våra vatten. I det här fallet pratar vi om Östersjön. Kraven hårdnar ju längre ut mot kusten man kommer. Längre in i landet hinner föroreningar i bäckar och åar att naturligt filtreras genom exempelvis diken, grus och sand, säger Tommy Sandberg, underhållsingenjör Nodra AB.

Beställare: Nordra AB
Entreprenör: AMA AB

Liknande referenser