ProFuse
Referenser

Uponor tryckrörssystem Profuse i Borås Stad, Borås

Projektfakta:

  • Borås, Sverige
  • Kommunal mark
  • Färdigställt: 2010

Uponors roll

  • 2232
Bakgrund Med start i början av oktober 2009 pågår en uppgradering av vattenledningarna på Skogsrydsvägen i Frufällan utanför Borås. Ett populärt område som behöver förberedas för nybyggnation och ökad inflyttning med högre kapacitet för vattenhanteringen. Vägen är cirka två kilometer lång och arbetet beräknas vara klart i februari 2010. Arbetet är beställt av Borås Stad och det är Servicekontoret som utför arbetet. De nya ledningarna kommer till stor del från Uponor. Lösning Kapacitetsökningen möjliggörs av bytet från de gamla 150 millimetersrören till Uponors tryckrörssystem Profuse med diametern 250 millimeter. Förutom en sträcka om cirka 500 meter där schaktning krävs så dras de nya rören med rörspräckning. Man tar etapp för etapp, för igenom gängstänger genom de gamla rören och fäster det nya röret i andra ändan. Sedan dras det nya röret tillbaka och hamnar rätt direkt utan att förödande uppgrävning behövs. Rörspräckning används på den resterande sträckan om 1,8 kilometer. ”Så förutom kapacitetsförhöjningen med en ökad diameter, får man nu dessutom ett mer hygieniskt rör.” Rörspräckning är en smidig metod när nya rör ska ersätta befintliga. Det blir mindre störningar och markskador. Riskerna finns i eventuella korsande ledningar och om röret inte skulle gå tillräckligt djupt. Då kan sprickor eller skador uppstå. För att minimera riskerna har anläggarna god koll på alla befintliga ledningar och filmar både före och efter arbetet. Resultat Tryckrören Profuse ersätter gamla tiders gjutjärnsrör. Så förutom kapacitetsförhöjningen med en ökad diameter, får man nu dessutom ett mer hygieniskt rör. Gjutjärnsrör har en benägenhet att dra på sig mycket beläggningar som riskerar att stoppa flödet helt. Sådana beläggningar uppstår inte i ett plaströr. De nya rören på Skogsrydsvägen kan ses som en första etapp. ”Helt säkert kommer fler sträckningar få nya rör med högre kapacitet framöver”, säger Magnus Eriksson, arbetsledare på Servicekontoret, Borås Stad.

Information om projektet

Adress
Skogsrydsvägen Frufällan Borås

Land
Sverige

Hemsida

Färdigställd
2010

Typ av projekt
Renovering

Byggnadstyp
Kommunal mark

Partners

Slutanvändare
Borås Stad

Liknande referenser