Oresund pump 50 50 tablet mobile
Referenser

Belönat fjärrkylesystem i Sverige, Helsingborg

Utbyggnation av fjärrkylcentral för intag av havsvatten i Helsingborg

Fjärrkylesystemet i Helsingborg är en effektivisering av nuvarande produktion. Geom att utnyttja havsvatten och låta värme från fjärrvärmenätet driva en absorptionskylmaskin, får fjärrkylan väsentligt bättre miljövärden jämfört med att kyla producerad med eldrivna kylmaskiner. Fjärrkylecentralen skapar ett effektivt sätt att kyla t ex fastigheter, industrier och shoppingcentra.

 

Projektfakta:

  • Helsingborg, Sverige
  • Industrimark
  • Färdigställt: 2018

Uponors roll

  • Weholite and pressure pipes, DN630 – ID3,500 mm

Den största prefabricerade produkten i Sverige!

Den nya moderna fjärrkylecentralen, vilken beräknas vara klar under våren 2018, ligger i Helsingborgs hamn och använder sig av Öresunds havsvatten för att producera fjärrkyla. Ett fullt utbyggt fjärrkylsystem likt detta kan minska elförbrukningen och utsläppen med cirka 65 till 70 %, jämfört med kyla producerad i lokala kylmaskiner. Att använda havsvatten kräver emellertid stsor försiktighet avseende miljö, hållbarhet och underhåll på grund av havets krafter, havsvattnets påverkan på material samt problem med påväxt av snäckor och havstulpaner.

Att Öresundskrafts val föll på Uponor Infra och Weholite var dock inte självklart från början. Vad det gällde pumpstationen, som med sin längd på 23 meter och dimension ID/YD 3500/3900 mm är Sverige största, var tanken först att den skulle platsgjutas i betong. Men Öresundskrafts nyvunna kunskap om Weholites fördelar, den stora ekonomiska besparingen samt vetskapen om att betong riskerar att vittra sönder av havsvattnets påverkan, avgjorde valet. Med Weholite kunde pumpstationen prefabriceras på Uponor Infras fabrik i Fristad och transporteras till Helsingborg för att sedan sänkas på plats i ett våtschakt när havet. Ett tillvägagångssätt vilket effektiviserar arbetet avsevärt.

Valet av Weholite till intagsrören var mer naturligt - Weholite är mest kostnadseffektivt, har bäst hållbarhet och är enklast att underhålla jämfört med andra material och rörsystem. Öresundskrafts krav var att varken rör eller pumpstation skulle behöva kemikalisk rengöring utan endast rengöras genom piggning, något som fungerar bra med PE-ledningar.

Kreativ support genom hela projektet

Uponor Infras totalentreprenad har bestått av projektledning, komplett leverans, svetsning och installation av intagsledning, pumpstation, cirkulations- och utloppsledning till två meter innan huslivet på centralen inklusive brunnar och polypigganordningar. Processen har från första skiss och beräkningar till markarbeten, den komplicerade installationen samt återställande av mark utförts av Uponor Infra Projektservice eller underentreprenörer till Uponor Infra. 2017, belönades projektet med CCAC:s internationella miljöpris i samband med FN:s klimatmöte COP23 i Bonn.

Information om projektet

Land
Sverige

Hemsida

Färdigställd
2018

Typ av projekt
Renovering

Byggnadstyp
Industrimark

Produktgrupp
PEH (PE100)

Partners

Totalentreprenör: Uponor Infra Projektservice
Underentreprenör: BCA och SSE

Liknande referenser