Vellinge_header_desktop
Referenser

Renovering av pumpstation SK01

Innovativt - Pålitligt - och installerad på 11 dagar

Helt enligt kundens önskemål - det var exakt vad en designad lösning med Wehopanel som garanterade att en gammal pumpstation i Vellinge kommun blev renoverad och modern.
Referens som PDF-fil

Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. I kommunen har man nära till både natur och en stor arbetsmarknad. Kommunen har ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv. Ledningsnäten inom kommunen anlades på 1960/1970-talet och de är fortfarande i gott skick och inspektioner och inventeringar av ledningsnätet är ett kontinuerligt arbete. Inom kommunen arbetar man med en förnyelseplan av infrastrukturen på 0,6 % och uppåt de närmsta två decennierna. I kommunens förnyelseplan har egenskaper som hållbara produkter med lång livslängd hög prioritet. Hög kompetens är även en viktig egenskap för företagen man anlitar.

I kommunen finns ett antal pumpstationer för pumpning av spillvatten. Avloppsvattnet från hushållen rinner ner i pumpstationerna som sedan lyfter spillvattnet med hjälp av pumpar som i sin tur pumpar ut spillvattnet i ledningar vidare till nästa pumpstation o s v till slutdestinationen, reningsverket i Klagshamn.

Pumpstationerna i kommunen har installerats löpande under åren och det visade sig efter en inspektion av samtliga pumpstationer att vissa av dem behövde renoveras och moderniseras. I renoveringen ingår även utbyte av befintliga pumpar. Det finns för tillfället tre stycken pumpstationer som är prioriterade för renovering i Vellinge kommun varav en är placerad i Höllviken. Pumpstationen i Höllviken är tillverkad i betong och har börjat vittra sönder på grund av dels ålder och dels efter svavelvätes påverkan på betongen.

Information om projektet

Land
Sverige

Hemsida

Färdigställd
2019

Typ av projekt
Renovering

Byggnadstyp
Kommunal mark

Produktgrupp
Weholite

Storlek
Wehopanel Höjd 6 m, Bredd 5,6 m, Längd 8,7 m

Partners

Kund: Vellinge kommun
Konsult: Envidan AB, Malmö
Entreprenör: AF Bygg Syd och Gata & Väg Väst AB
Underentreprenör: Uponor Infra Projektservice

Liknande referenser