Vellinge_header_desktop
Referenser

Renovering av pumpstation SK01, Höllviken

Innovativt - Pålitligt - och installerad på 11 dagar

Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. I kommunen har man nära till både natur och en stor arbetsmarknad. Kommunen har ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv. Ledningsnäten inom kommunen anlades på 1960/1970-talet och de är fortfarande i gott skick och inspektioner och inventeringar av ledningsnätet är ett kontinuerligt arbete. Inom kommunen arbetar man med en förnyelseplan av infrastrukturen på 0,6 % och uppåt de närmsta två decennierna. I kommunens förnyelseplan har egenskaper som hållbara produkter med lång livslängd hög prioritet. Hög kompetens är även en viktig egenskap för företagen man anlitar.

I kommunen finns ett antal pumpstationer för pumpning av spillvatten. Avloppsvattnet från hushållen rinner ner i pumpstationerna som sedan lyfter spillvattnet med hjälp av pumpar som i sin tur pumpar ut spillvattnet i ledningar vidare till nästa pumpstation o s v till slutdestinationen, reningsverket i Klagshamn.

Pumpstationerna i kommunen har installerats löpande under åren och det visade sig efter en inspektion av samtliga pumpstationer att vissa av dem behövde renoveras och moderniseras. I renoveringen ingår även utbyte av befintliga pumpar. Det finns för tillfället tre stycken pumpstationer som är prioriterade för renovering i Vellinge kommun varav en är placerad i Höllviken. Pumpstationen i Höllviken är tillverkad i betong och har börjat vittra sönder på grund av dels ålder och dels efter svavelvätes påverkan på betongen.

Projektfakta:

  • Höllviken, Sverige
  • Kommunal mark
  • Färdigställt: 2019

Uponors roll

  • Wehopanel Höjd 6 m, Bredd 5,6 m, Längd 8,7 m

Nödvändig renovering och modernisering

Konsultföretaget Envidan AB har på uppdrag av Vellinge kommun utfört besiktning och statusbedömning av 7 pumpstationer samt tagit fram förslag till renovering av pumpstation SK01. Renoveringen av pumpstation SK01 krävde en lösning som tog hänsyn till flera aspekter såsom högt grundvatten, självbärande konstruktion p g a söndervittrad betong samt beständig mot svavelväte. Installationstiden spelade även en viktig roll då SK01 transporterar avloppsvatten från Falsterbo, Skanör, Ljunghusen och Höllviken vidare till Klagshamns-ledningen mot reningsverket. Idén var att konstruera en självbärande, tät konstruktion av polyeten som kunde lyftas ner i befintlig pumpsump.

Uponor Infra presenterar en designad lösning, helt efter kundens behov, som kan profilfyllas med betong för att motstå uppflytning och som är mycket resistent mot aggressiva vätskor, motstår förändringar i marken samt är tät. Installationstiden förkortas avsevärt med en designad lösning och därför bestämde vi oss för Uponor Infras innovativa, pålitliga och hållbara lösning säger Anders Densfelt på Envidan.

För entreprenadarbetena i detta projekt ansvarar AF Bygg Syd, ett företag som har sin kärnverksamhet riktad mot nyproduktion samt renoveringar av vattenverk, avloppsrenings-verk och pumpstationer i södra Sverige.

Resultatet av samverkansprojektet mellan Vellinge kommun, Envidan AB, AF Bygg Syd och Uponor Infra Projektservice skapade en nyhet – Wehopanel för relining/renovering av pumpstationer!

Information om projektet

Land
Sverige

Hemsida

Färdigställd
2019

Typ av projekt
Renovering

Byggnadstyp
Kommunal mark

Produktgrupp
Weholite

Partners

Lång erfarenhet inom branschen är inte lika viktigt som hög kompetens. Man kan ha hur bra produkter som helst, men har man inte kompetensen faller allt säger Max Persson, VA-chef i Vellinge kommun.

Uponor Infra presenterar en designad lösning, helt efter kundens behov, som kan profilfyllas med betong för att motstå uppflytning och som är mycket resistent mot aggressiva vätskor, motstår förändringar i marken samt är tät. Installationstiden förkortas avsevärt med en designad lösning och därför bestämde vi oss för Uponor Infras innovativa, pålitliga och hållbara lösning säger Anders Densfelt på Envidan.

Detta arbete är ett pilotprojekt för oss och mycket spännande att följa eftersom vi förut endast installerat Uponors traditionella rörsystem kommenterar Mattias Hedvall, Avdelningschef VA Projekt.

Kund: Vellinge kommun
Konsult: Envidan AB, Malmö
Entreprenör: AF Bygg Syd och Gata & Väg Väst AB
Underentreprenör: Uponor Infra Projektservice

Liknande referenser