Referenser

En hållbar lösning för ett pappers- och massabruk

En hållbar lösning för ett pappers- och massabruk

Weholites motstånd mot yttre påfrestningar som t ex nötning mot havsbotten var en viktig faktor när Nymölla Pappers- och massabruks utloppsledning skulle bytas ut.
Referens som PDF-fil
Nymölla Bruk är ett modernt massa- och finpappersbruk som ingår i Stora Enso-koncernen division Stora Enso Paper. Nymölla Bruk tillverkar obestruket finpapper: dokumentpapper, digitalpapper samt papper för kuvert och tryck.

Information om projektet

Land
Sverige

Hemsida

Färdigställd
2018

Typ av projekt
Renovering

Byggnadstyp
Industrimark

Storlek
Weholite (PE) dimension DN/ID 1500 mm

Partners

Kund: Stora Enso Nymölla Bruk
Totalentreprenör: Uponor Infra Projektservice

Liknande referenser