Referenser

En hållbar lösning för ett pappers- och massabruk, Nymölla

En hållbar lösning för ett pappers- och massabruk

Nymölla Bruk är ett modernt massa- och finpappersbruk som ingår i Stora Enso-koncernen division Stora Enso Paper. Nymölla Bruk tillverkar obestruket finpapper: dokumentpapper, digitalpapper samt papper för kuvert och tryck.

Projektfakta:

  • Nymölla, Sverige
  • Industrimark
  • Färdigställt: 2018

Uponors roll

  • Weholite (PE) dimension DN/ID 1500 mm

Nymölla Bruks befintliga utloppsledning i trä, som installerades 1961, hade börjat gå sönder på några ställen med läckage som följd. Banden som ligger runt ledningen hade rostat och började även gå sönder p g a många års nötning mot havsbottnen. Stora Ensos underhållskostnader ökade på ledningen och man startade diskussioner om utbyte av den befintliga utloppsledningen.

Att inte använda utvändiga betongvikter var av mycket stort intresse för Nymölla eftersom de inte kunde hantera installationen av utloppsledningen själva och att arbetet kunde utföras på installationsplatsen av Uponor Infra Projektservice, var avgörande faktorer för Nymölla i val av ledning.

Patenterad metod

Nymöllas val av ledning föll på Weholite p g a Weholiltes motstånd mot yttre påfrestningar som t ex nötning mot havsbottnen samt att Weholite kunde profilfyllas med betong gjorde även att valet föll på Weholite. Weholite dimension 1500 i 24 meters längder på en total sträcka av 3500 meter installerades.

Utmaningar som löstes

Det var många utmaningar under projektets gång. De största utmaningarna har varit vädret och att den gamla ledningen skulle fungera under tiden som man installerade den nya samt att den nya ledningen endast fick ta 5 timmar att koppla in.

De många utmaningarna löste Uponor Infra Projektservice i samarbete med Nymölla Bruk. Uponor Infras projektserviceteam är mycket engagerade, kompetenta och lyhörda och är roliga och trygga att arbeta tillsammans med. Det märks att de har roligt på jobbet säger Stefan Johansson, Projektledare Bygg- och Anläggning på Nymölla.

Uponor Infra Projektservice arbete har innefattat delritningar, stabilitets-, korrosions- och hydraulikberäkningar, projektledning och arbetsbeskrivningar. Fältservicearbetet har bestått av svetsning av rör till 265 meters längder, profilfyllning, pumpning och sänkningsövervakning.

Information om projektet

Land
Sverige

Hemsida

Färdigställd
2018

Typ av projekt
Renovering

Byggnadstyp
Industrimark

Partners

Att inte använda utvändiga betongvikter var av mycket stort intresse för Nymölla eftersom vi inte kunde hantera installationen själva och att arbetet kunde utföras på installationsplatsen av Uponor Infra Projektservice, var avgörande faktorer för Nymölla i val av ledning.

De många utmaningarna har Uponor Infra Projektservice löst i samarbete med oss. Uponor Infras Projektserviceteam är mycket engagerade, kompetenta, lyhörda och är roliga och trygga att arbeta tillsammans med. Det märks att de trivs och har roligt på jobbet säger Stefan Johansson.

Kund: Stora Enso Nymölla Bruk
Totalentreprenör: Uponor Infra Projektservice

Liknande referenser