Skaraborg_1442_1000_1
Referenser

Intags- och överföringsledning för Skaraborgsvatten,

Starkt, säkert och flexibelt

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten som 2019 firade 60-årsjubileum ägs gemensamt av städerna, Skövde, Falköping och Skara. Tillsammans sköter de vattenförsörjningen till cirka 100 000 invånare. Borgunda vattenverk hämtar råvatten från Vättern och transporterar det sedan till ett milslångt ledningsnät som försörjer kommunerna med rent dricksvatten. Dagligen lämnar 24 000 kubikmeter dricksvatten anläggningen i Borgunda.

Projektfakta:

  • , Sverige
  • Kommunal mark
  • Färdigställt: 2019

Uponors roll

  • 1550 meter Tryckrör dimension DN1100 mm SDR17

En komplett lösning som är snabb att installera

Skaraborgsvattens dricksvattenledning, som ligger i Vättern idag är gjord av trä och behövde bytas ut på grund av ålder och att den börjat läcka. Den nya ledningen behövde även läggas längre ut och på ett större djup, för att kunna hämta ett dricksvatten som är kallare och av bättre kvalitet till de anslutna kommunernas invånare.

En utmaning i många marina projekt är att man är betroende av väderleken. Vättern som är Sveriges näst största sjö kan emellanåt bjuda på mycket varierande väder och Skaraborgsvatten var medvetna om denna utmaning som i projektet inte blev något större problem.

För att kunna leverera ett dricksvatten av bättre kvalitet kontaktade Skaraborgsvatten Uponor Infra för en intags- och distributionsledning i plast.

Uponor Infra Projektservice levererade en helhetslösning med en tryckrörsledning tillverkad i polyeten som är flexibel, lätt att hantera, slagtålig och som klarar hög mekanisk påverkan. I lösningen ingick även konstruktion, dimensionering, viktning av ledningen, svetsarbeten, installation av betongvikter samt sjöförläggning.

Materialleveransen bestod av 1550 meter tryckrör i dimension DN1100 mm i tryckklass SDR17 samt 430 stycken betongvikter.

Information om projektet

Land
Sverige

Hemsida

Färdigställd
2019

Typ av projekt
Nybyggnad

Byggnadstyp
Kommunal mark

Produktgrupp
PEH (PE100)

Partners

Kund: Skaraborgsvatten
Entreprenör: NCC
Underentreprenör: Uponor Infra Projektservice och Svensk Sjöentreprenad

Liknande referenser