Produkter_Markforlagd_ventilation

Markförlagd ventilation

Ventilation för god hälsa och friska människor

Ventilation, det vill säga förorenad luft som byts mot uteluft, är en grundläggande funktion i våra byggnader. Som ventilationssystem räknas allt från självdrag i gamla eldstäder till avancerade fläktsystem med värmeväxlare. Dock kan vanlig inomhusluft vara både för fuktig, för varm eller kall samt innehålla många olika föroreningar som påverkar vår hälsa. Därtill ökar kraven på energibesparing och effektivitet, varför fläktstyrda system blir att föredra.

Uponor Infras ventilationssystem Uponor UVS är väl beprövat. Systemet lämpar sig för skolor, sjukhus, industrier, kontorsbyggnader, flerbostadshus, parkeringsgarage i källare som exempel, och kan också användas under nybyggnation eller renovering av befintliga byggnader.

En av Uponor UVS främsta fördelar är att ventilationssystemet anpassats för markförläggning. Genom att delar av systemet placeras under jord kan man kringgå problematiken med låga innertak och besvärliga kanaldragningar. Det ger även nya, byggnadstekniska lösningar som sparar på kostnader och ytor, en aspekt som bland annat tilltalar industrin där utrymme är av största vikt och fläktstyrda system behövs för att klara kraven på en dragfri, ren ventilation. Ventilationskanalerna placeras så att de inte stör produktion, traverskranar, eller annan utrustning, och fläktrummen kan med fördel byggas i källarplan. Detsamma gäller för parkeringsgarage under mark, där takhöjden ofta är låg och utrymmet redan begränsat. Markförlagd ventilation med kanaler under eller vid sidan av byggnaden ger en säker, platsbesparande och kostnadseffektiv lösning.

Uponor UVS tornlösningar/luftkulvertar för uteluftsintag och avluft hamnar utanför verksamhetsbyggnaden, också det spar på yta.Tornen kan serva flera aggregat. Dessutom medför de markförlagda ventilationskanalerna att tilluften förvärms under vintern och kyls under sommaren som följd av jordvärmen, vilket bidrar till ett lägre energibehov. Längden på kanalen, läggningsdjup och lufthastigheten avgör hur stor effekten blir. Frostfritt djup är att föredra, det vill säga minst 1,5 meter ner, och sträckan bör vara som kortast 25-30 meter. Därtill ska lufthastigheten i kanalen vara låg för att maximera effekten. Kanalen läggs med lätt fall från fläktrummet mot tornet så att eventuell kondens kan dräneras bort, och Uponor UVS ingjutningsmuffar används vid genomföring av källarvägg eller bottenplatta för att säkerställa absolut täthet mot markradon och vatten. På utsidan används Uponor UVS plastkanaler i PE och på insidan av byggnaden går man över till traditionella plåtkanaler. Där sätts normalt också rensluckorna.

Uponor UVS plaströr och delar tillverkas i de återvinningsbara materialen Polypropen (PP) dimension 200-500 och Polyeten (PE) dimension 600-2500. Materialen är kemikaliebeständiga, klarar stora påfrestningar, har lång livslängd och ett lågt värmekonduktivitetstal/låg värmeledningsförmåga. Detta reducerar behovet av att isolera rörsystemet under byggnaden. Rören fungerar även som isolatorer och leder normalt sett inte ström. Vid en lufthastighet på över 15 m/s och med mycket partiklar i luftströmmen kan det uppstå statisk elektricitet, däreigenon en hög spänning i rörsystemet. Detta problem uppstår inte när rören är nedgrävda. I en öppen montering leds spänningar bort med kopparledning, som skruvas fast utvändigt på röret och leds till jord. Uponor UVS tätning är unik och betydligt säkrare än andra typer av markrörssystem, och färgen på ventilationsrören är blå så att de inte förväxlas med rör för spill- eller dagvatten.

Uponor Infra erbjuder ett servicekoncept, Projektservice°Uponor Infra 360, i de fall standardapplikationer inte räcker till. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för en konsultering eller offert.

Läs mer om Markförlagd ventilation

58718C59C1084E31942A179735160C4D

Uponor Markförlagd ventilation

Broschyr

PDF 2.37MB
DFE4F068195B4269A6E0CA0AEF3FB350

Markförlagd ventilation

Kapitel 10.0 - Teknisk Handbok

PDF 946.26kB
99A6C3DE0DE64155898761249090B245

Markförlagd ventilation

Sortiment 2020

PDF 424.72kB
4B40A4B7C60F4AB1B032A7DB198D2352

Uponor Avluftshuv

Tryckfallsdiagram

PDF 91.64kB
CD5C919F4FE0433E83B42F5A46B3509C

Uponor UVS Rör och rördelar PP

Byggvarudeklaration

PDF 110.94kB
302990CF9ECA4DB7AE24525C858BC0E0

Uponor Kombihuv Avluft

Tryckfallsdiagram

PDF 73.68kB
EC5EA3A9937A4106913C9CCB3B6C26D9

Uponor Uteluftshuv

Tryckfallsdiagram

PDF 95.30kB
C09800C005A14683A77ADB83F299C1EA

Uponor UVS Rör och rördelar PE

Byggvarudeklaration

PDF 110.62kB
4E324DEA2366484285F1EB24FF50141C

Uponor UVS Ventilationshuv Aluminium Lackerad

Byggvarudeklaration

PDF 68.81kB
B3F15C91D8E04AD8B83ED3B2FDCA09DA

Uponor UVS Ventilationshuv i Aluminium

Byggvarudeklaration

PDF 69.94kB
D2BFF36C8537477D805D46DC2A884126

Uponor Kombihuv Uteluft

Tryckfallsdiagram

PDF 61.87kB

Kontakta vår expert!

Malin Johansson
T: +46 33 172 718
Emalin.johansson@uponor.com