Fjarrvarme_Fjarrkyla

Fjärrvärmerör

Direkt distribution av hetvatten i fjärrvärmerör

Wehoterm® Standard fjärrvärmerör levereras med fastskummad PUR-isolering, en mycklet fördelaktig isoleringsmetod som bland annat bidrar till snabb och enkel installation, små värmeförluster, skydd mot korrosion och lång livslängd. Uponor Infra tillverkar fjärrvärmeröret i enlighet med Svensk Fjärrvärmes rekommendationer och kvalitetstestar med angivna tillvägagångssätt och frekvenser. Som enkelt rör finns Wehotherm i dimensionerna DN20-DN1200, eftersöks ett tvårörssystem levereras röret i upp till dimensionen DN250. Fjärrvärmekulvert av Wehotherm-rör uppfyller Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser och har EHP-certifikat för dimensionerna DN20-DN1200. Produktionen certifieras enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Läs mer om Wehotherm

Wehotek - Isolerade industrilösningar
Uponor Infras fjärrvärmerör Wehotek är särskilt lämpat för industrin. Jämfört med konventionell rörisolering sparas mycket tid vid installationen av ett isolerat Wehotek-rör - så snart röret är på plats, uppskattningsvis lika snabbt som med oisolerade rör, har mer än 95 % av rörledningen blivit isolerad. Detta håller värmeförlusterna nere. Än fler fördelar är att fjärrvärmeröret klarar av yttre belastning, är beständig mot korrosion, har lång livslängd och kräver färre rörstöd, vilket sparar på utrymme.

 

Smart infrastruktur under jord

Våra pålitliga lösningar förenklar på flera sätt livet för våra kunder. Vi levererar allt ifrån standardprodukter till skräddarsydda lösningar samt nyckelfärdiga projekt inklusive installation.

Uponor Infra erbjuder mycket mer än plaströr.

Brunnar och Fogning av fjärrvärmerör

Ventilbrunnar

Wehotherm ventilbrunnar

Uponor Infras ventilbrunnar tillverkas av lätta, hållbara Weholite PE-rör. Teleskopkonstruktionen gör det möjligt att finjustera höjden i samband med kringfyllningen, även vid framtida omasfalteringar av gatan. Weholite-rörens goda egenskaper ger förutsättningar till projektanpassade lösningar bland annat vad gäller längd, väggtjocklek, styvhet och färg. Röret har en unik slitstyrka, hög kemikalieresistens och god slaghållfasthet ner till -20 grader. Därmed kan brunnarna skräddarsys och vid behov färdigställas på plats.

Betäckning:

  • 40 ton körbar betäckning
  • Sjävlåsande eller spetthål
  • FV-logo
  • För grönyta med ABAT-lucka och fjärrvärmelås
Wehotherm-kaukolämpöelementit on suunniteltu maahan asennettaviin kaukolämpöputkijärjestelmiin.
Muffningsmetoder

Muffning av fjärrvärmerör

Vid installation av förisolerade rör är muffning och skumning av skarven det enda isoleringsarbete som utförs i fält. Detta gäller för både lulft- och markförläggning. Installationsförhållanden, markförhållanden och rördimension bestämmer oftast hur säker skarv som krävs. För att uppnå ett lyckat slutresultat lönar det sig att noga välja skarvmetod, exempelvis extrudersvetsade skarvar eller skarvar som förseglas med värmekrympförband. Samtliga projekt kräver kunskap om lagar kring säkerhet, hälsa och miljö. Ska fjärrvärmerören skarvas för att förläggas på havets botten eller i andra extrema miljöer behövs därtill specialistkunskap. Uponor Infra erbjuder alla typer av installationstjänster, välkommen att kontakta Uponor Infra Projektservice nedan.

Wehotherm-kaukolämpöelementit on suunniteltu maahan asennettaviin kaukolämpöputkijärjestelmiin.

Smart infrastruktur under jord

Våra pålitliga lösningar förenklar på flera sätt livet för våra kunder. Vi levererar allt ifrån standardprodukter till skräddarsydda lösningar samt nyckelfärdiga projekt inklusive installation.

Uponor Infra erbjuder mycket mer än plaströr.