uponor infra district heating and cooling

Fjärrvärme

Fjärrvärme i rör med unik isolering

Fjärrvärme är resultatet av en konsekvent enerig- och klimatpolitik. Fjärrvärme återvinner värmen från elproduktion, avfallsförbränning, biobränsle och energiintensiv industri

I Sverige svarar fjärrvärmen för mer än hälften av all byggnadsuppvärmning - ledningarnas samlade längd i fjärrvärmenäten närmar sig 18000 kilometer! Enkelt uttryckt består ledningarna av två rör, ett framledningsrör med varmt vatten under högt tryck och ett returrör som leder tillbaka kylt vatten till värmecentralen, där det hettas upp igen i ett slutet kretslopp. Uponor Infra har över 40 års erfarenhet av tillverkning av fjärrvärme- och fjärrkylerör. Våra isolerade rörsystem kan även användas till isolerad vattentransport, avloppsledningar och specialdesignade industriapplikationer. Produkter av mycket god kvalitet kombinerat med hög leveranssäkerhet, teknisk support och fältservice skapar en helhet vår växande kundkrets uppskattar.

Fjärrvärmen är en enkel, billig och säker uppvärmningsform. Historiskt har vi använt olja och kol som bränsle i varmvattenproduktionen men de senaste två decennierna skiftade detta, och idag dominerar restprodukter. Värmebäraren är vanligast vatten. Wehotherm Standard Fjärrvärmerör är ett av Uponor Infras rörsystemet med fastskummad PUR-isolering, vilken ger den färdiga rörledningen fördelar som inte kan uppnås med andra isoleringsmetoder. De viktigaste fördelarna är små värmeförluster, korrosionsskydd, snabb installation, servicefrihet och lång livslängd. Wehotherm produceras enligt rekommendationer från Svensk Fjärrvärme och kvalitetskontrollen följer rekommenderade tillvägagånssätt och testningsfrekvenser. Röret finns i dimensionerna 20-1200 mm samt tvårörssystem till och med dimension 250 mm. Därtill uppfyller Wehotherm Fjärrvärmekulvert kraven enligt Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser och har EHP-certifkat för dimensionerna DN 20-1200. Produktionen certifieras enligt ISO 9001 och ISO 14001.

För industrin har Uponor Infra tagit fram det isolerade rörsystemet Wehotek. Vid installation görs stora tidsbesparingar jämfört med konventionell rörisolering - så snart rören installerats, i princip lika snabbt som oisolerade rör, är över 95 % av rörledningen isolerad. Därmed blir värmeförlusterna små. Isoleringen tål yttre belastning, exempelvis från en person, och det krävs färre antal rörstöd. Wehotek är korrosionsbeständig, utrymmesbesparande och har lång livslängd.

Uponor Infra har lång erfarenhet av sjöledningar. Redan på 80-talet utvecklade vi det släta profilröret i PE, Weholite, ett av få rör i världen som kan tillverkas i dimensioner över tre meter. Röret klarar ett internt tryck på upp till 2 bar och är extremt hållbart, flexibelt och beständigt mot korrosion och kemikalier. Med samma tekniska fördelar som solida PE-rör men med en mycket lägre vikt blir installationen både snabb och kostnadseffektiv. Weholite lämpar sig ypperligt för intags- och utloppsledningar för vattenverk, avloppsreningsverk, kraftverk och olika industriella anläggningar.

Uponor erbjuder ett servicekoncept, Uponor Infra 360° Projektservice, i de fall standardapplikationer inte räcker till. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för konsultering eller offert.

Mer info om Fjärrvärme och Fjärrkyla

13EF01C62C9A4A41A376EEC5758ECD55

Doseringstabell Portionsskum

Doseringstabell

PDF 69.62kB
185B889345DD4337BDCECF30C269A76D

Hantering, mottagning och lagring av isolerade rör, delar och tillbehör

Instruktion

PDF 961.39kB
CA184B2111B24C018EA225BA3F4A5468

Montering av T-muffar

Monteringsinstruktion

PDF 80.22kB
D90AE6C0D2694CE084FD7CAC8023F033

Projekteringsnomogram för mantelrör dim. 315

Nomogram

PDF 92.57kB
074DD806B2D24C19AF7E258DA48AD054

Skarvinstallation för Wehotherm, Wehotek och Wehoarctic

Installationanvisning

PDF 4.16MB
7E2240B5D0484FD38F0C1E95B3864E6E

Wehotek Industrirörsystem

Broschyr

PDF 381.37kB
3EC55B47E1EE489EA9870B90601613E1

Wehotek

Broschyr

PDF 295.97kB
A14084D463F64A14A5913BEAA87DE193

Wehotherm

Byggvarudeklaration

PDF 52.12kB