PE80 tryckrör för trycksatta ledningar | Uponor

Produkter

PE80

PE80 tryckrörssystem för tryck- och spillvatten

Uponor tryckrörssystem PE80 har utvecklats för transport av dricks- och spillvatten under tryck. PE80 har tillverkas av polyeten under många år. PE80 är ett mycket flexibelt plastmaterial som är enkelt att arbeta med. Polyeten är mycket slagtåligt även vid låg temperatur.

PE80-rör levereras i dimensionerna 16-110 mm, SDR11 PN12,5. Rören skarvas i första hand med elmuffsvetsning men de kan även skarvas med stumsvetsning eller med mekaniska skarvar. Alla dimensioner finns på ring som gör att långa ledningar kan installeras med få skarvar. PE80 är flexibelt och böjningsradien på röret är hög. Minimum böjradie för PE80-rör är 40 x De. På grund av PE80:s flexibilitet är det inte känsligt mot sättningar i omkringliggande mark. Max temperatur för röret är 40° C. Om temperaturen är högre kan inte röret motstå höga tryck. Minimum installationstemperatur är -15° C. Om rören skall installeras i minusgrader rekommenderar vi att rören lagerhålls på ett varmt ställe innan installation.

PE80 är godkända enligt Nordic Poly Mark och PE80 dricksvattenrör är godkända för dricksvattenkvalitet i Danmark och Finland och tillverkade enligt EN 12201 och Uponor fabriksstandard.

Färger

  • För spillvatten. Färg: svart med bruna stripes
  • För dricksvatten. Färg: svart med blå stripes

Sortiment
Benefits of infrastructure products | Uponor

PE80:s fördelar

  • Flexibelt
  • Långa ledningar, färre skarvar
  • Korrosionssäkert
  • Lång livslängd
  • Hållbart

Svetsmetoder

Svetsning

Svetsning av PE80-rör

De mest förekommande skarvningsmetoderna är elektromuffsvetsning och mekaniska skarvar. Även stumsvetsning är möjligt men normalt förekommer inte denna svetstyp eftersom PE80 är tillverkat i mindre dimensioner. Om rören sammanfogas med mekaniska skarvar är det viktigt att installatören följer instruktionerna för svetsning från leverantören av svetsutrustningen. När det gäller elektromuffsvetsning följs anvisningarna för svetsningen. Det är även här viktigt att installatören följer anvisningarna för att få en säker och tät skarv.

Mer info om PE80

78E7D027E99A40DE8E46E18434F4083B

PE80 Spillvatten

Sortiment 2020

PDF 133.35kB
1763FC8AD5924531949CCAF42850F520

Tryckrörssystem PE80

Kapitel 7.3 - Teknisk Handbok

PDF 489.72kB
6141FC4140DF4C91A0D0A406C38820F0

Uponor Tryckrörssystem PEM PE80

Byggvarudeklaration

PDF 245.98kB
10D5D0C8259F4186A76EAD073EDDBAB6

Certifikat 4017-22 PE tryckrör för vatten, dränering och spillvatten

Certifikat

PDF 367.13kB