PE100 RC för skräddarsydda projekt | Uponor

Produkter

PE100RC

Skräddarsydda projekt med Uponor PE100RC tryckrör

Tryckrörssystemet består av ett svart PE100RC mediarör i polyeten för transport av dricksvatten, avloppsvatten och gas. Röret tillverkas av PE100RC som är en typ av PE100. PE100RC har samma goda egenskaper som PE100 men med bättre motstånd mot punktlaster. Röret finns i dimensionerna 75-1200 SDR 26-11 i tryckklasserna 6 till 16 bar. PE100RC-röret har en förväntad livslängd på över 100 år, är slagtåligt, kemiskt resistent, korrosionsfritt, motstår lösningsmedel och klarar punktlaster. Tack vare den släta insidan är flödet optimalt i ledningen vilket ger en hög driftsäkerhet. Rörets låga vikt gör det dessutom lätt att hantera och installera.

PE100RC-rören sammanfogas med elektromuffsvetsning (EF), stumsvetsning och mekaniska kopplingar. Mindre dimensioner sammanfogas med EF och större dimensioner sammanfogas med stumsvetsning. Anledningarna till de olika svetsmetoderna är både ekonomiska och tekniska. Genom svetsning får man ett helt tätt system som har hög draghållfasthet. För att få en tät och säker ledning krävs att svetsningen utförs korrekt. Det finns standarder och förordningar gällande svetsning av plaströr, även utbildning för installatörer finns. Svetsning kan utföras i -20° C men vid dessa temperaturer är det extra viktigt att svetsarbete utförs på rätt sätt. Svetsning skall alltid ske i väderskydd och rören ska vara pluggade för att undvika kalldrag.

PE100RC rör är certifierat enligt Nordic Poly Mark och uppfyller kraven i EN 12201 och INSTA SBC EN 12201. Rören uppfyller även de finska och danska dricksvattenkraven.

Färger

  • För spillvatten: svart med bruna stripes
  • För dricksvatten: svart med blåa stripes
  • För gas: svart med gula stripes

PE100RC-rören tillverkas efter order eller enligt projektspecifikation
.
Kontakta Kundtjänst +46 33 172 500 för mer information.

 

Kontakta kundtjänst
Benefits of infrastructure products | Uponor

PE100RC:s fördelar

  • Klarar punktlaster
  • Korrosions-, och kemiskt resistenta
  • Lågfriktionsrör
  • Lång livslängd
  • Låg vikt
  • Hög slagstyrka
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.